Produktové videá

Ponúkame širokú škálu špecializovaných podielových fondov, ktoré reflektujú špecifické investičné požiadavky našich klientov. Aby sme vám orientáciu v našej ponuke uľahčili, pripravili sme pre vás krátke videá o vybraných investičných témach a NN Fondoch, ktoré tieto témy reflektujú. Všetko zrozumiteľne a jednoducho.

 

Ktorá z tém vás zaujíma?

 

Zmiešané fondy ako investičné riešenia

Zmiešané fondy sú ideálnym prostriedkom pre zhodnotenie strednodobých a dlhodobých rezerv. Umožňujú investovať do rôznych typov aktív prostredníctvom jedinej investície a zároveň si vybrať vhodný pomer konzervatívnej a rizikovej zložky portfólia podľa svojho investičného profilu. Pozrite sa aké sú ich základné typy a dôvody, prečo ich investori s obľubou využívajú.

Fondy: 

NN (L) First Class Multi Asset 
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
NN (L) Patrimonial Aggressive

 

Sú stredoeurópske akcie stále atraktívne?

Stredná Európa je priestor, v ktorom žijeme a ktorý dobre poznáme. Vďaka tomu rozumieme aj jeho ekonomickému vývoju. S našimi susedmi máme spoločnú históriu, kultúru a zvyky.  A práve tento región prešiel za posledných 30 rokov veľmi dynamickým vývojom a predstavuje tak ďalšiu, veľmi atraktívnu investičnú príležitosť.

Fond: 

NN (L) International Central European Equity

 

Rotácia k hodnotovým sektorom – krátkodobý trend alebo trvalejšia zmena

Poslednej dekáde kraľovali rastové akciové stratégie, z historického hľadiska však hodnotové akcie dlhodobo prekonávajú rastové. Hodnotové stratégie sa teraz znovu hlásia o slovo, vedú si totiž spravidla lepšie, keď ekonomika vychádza z recesie. Stabilný dividendový výnos dokáže znížiť kolísanie ich hodnoty. Poďte sa s nami pozrieť, prečo sa oplatí zaradiť ich do investičného portfólia.

Fond: 

NN (L) Global High Dividend

 

Zodpovedný prístup v investovaní

Cieľom každého investora je finančné zhodnotenie a za týmto účelom tiež vyhľadáva investičné príležitosti. V poslednej dobe je ale čím ďalej dôležitejšie tiež to, aký dopad majú aktivity konkrétnych firiem na ich okolie a ako udržateľné je ich podnikanie do budúcnosti. Princípy spoločensky zodpovedného investovania tak pomáhajú nielen vytvárať firemné hodnoty, zaisťujú tiež rozvoj celej spoločnosti. Pre investorov sa tak tieto princípy stávajú novým investičným štandardom.

Fondy: 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
NN (L) European Sustainable Equity
NN (L) Global Sustainable Equity
NN (L) Global Equity Impact Opportunities

 

Investície do firiem, ktoré prispievajú k riešeniu naliehavých sociálnych problémov

Chcete ťažiť z dlhodobých globálnych sociálnych trendov, medzi ktoré patrí starnutie populácie alebo rastúci záujem o zdravý životný štýl? Veríme, že firmy zohľadňujúce tieto trendy, majú potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy. Investičné príležitosti vidíme v 4 kľúčových oblastiach:
• Zlepšenie životných podmienok
• Zdravý životný štýl
• Dostupná zdravotná starostlivosť
• Kvalitné vzdelanie a finančná gramotnosť

Fond:

NN (L) Health & Well-being
 

 

Investície do firiem, ktoré vytvárajú pozitívne spoločenské vplyvy prostredníctvom inovácií a technológií

Chcete ťažiť z dlhodobých globálnych trendov, medzi ktoré patria urbanizácia, industrializácia a digitalizácia? Firmy, ktoré sa novým podmienkam snažia rýchlo prispôsobiť, majú konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej sa im bude v budúcnosti dariť lepšie ako jej konkurentom. Investičné príležitosti vidíme v 4 kľúčových oblastiach:
• Využitie nových technológií
• Podpora vývoja a výskumu
• Budovanie funkčnej infraštruktúry
• Kybernetická bezpečnosť


Fond:

NN (L) Smart Connectivity

Investície do firiem, ktoré vytvárajú pozitívne environmentálne vplyvy

Chcete investovať do firiem, ktoré prispievajú k riešeniu udržateľnosti prírodných zdrojov? Veríme, že firmy zohľadňujúce tieto ekologické faktory, majú potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy. Investičné príležitosti vidíme v 4 kľúčových oblastiach: efektívne hospodárenie s vodou, potravinová sebestačnosť, transformácia na nízkouhlíkové hospodárstvo a cirkulárne ekonomika.

Fond:

NN (L) Climate & Environment

 

Sektor zdravotníctva

Investície do ekonomických sektorov môžu priniesť ďalší dodatočný výnos do vášho portfólia. Niektoré odvetvia môžete preferovať pre ich rastový potenciál, iné zase pre ich stabilitu. Zdravotníctvo, energetika, spotrebný tovar alebo finančný sektor? Zistite viac o tom, ako sektorové investície fungujú a aké akciové fondy v našej ponuke môžete pre tento typ investícií využiť.

Fond: 

NN (L) Health Care

 

Investície do čínskych akcií  príležitosti a riziká

Čína sa ukázala byť jednou z najviac odolných ekonomík sveta. Ako svetová produkcia vplyvom pandémie klesala, čínskej ekonomike sa podarilo pomerne rýchlo odraziť od dna a pokračovať v raste. Zatiaľ čo v súčasnosti stojí za ich rastom najmä export komodít, do budúcnosti bude hnacím motorom spotrebiteľský dopyt ich vlastných obyvateľov. A rast zďaleka nekončí. Výhľad je viac ako sľubný. Zistite viac o rizikách a príležitostiach, ktoré čínske akcie ponúkajú.

Fond: 

NN (L) Greater China Equity

 

Dlhopisové príležitosti z celého sveta

Globálne trhy firemných dlhopisov patria medzi atraktívne investičné príležitosti, ktoré môžu vhodne doplniť konzervatívne portfólio orientované na štátne dlhopisy a ponúknuť investorom potenciál vyššieho výnosu. To je dôležité najmä teraz, keď centrálne banky po celom svete vplyvom koronakrízy znížili úrokové sadzby a výnosový potenciál štátnych dlhopisov sa stal značne obmedzený.

Fond: 

NN (L) First Class Yield Opportunities