Pravidelné investovanie

Ako funguje                    Na čo si dať pozor                    Pre koho je vhodné                    Koľko môže zarobiť

Pravidelné investovanie sa využíva na vytváranie finančnej rezervy, zhodnotenie úspor, ale  aj ako nástroj na zníženie investičného rizika. Kúzlo spočíva v dlhodobosti. Nie je nutné investovať závratné sumy, stačí pár stoviek mesačne.

Tým, že investujete každý mesiac rovnakú čiastku, dokážete využiť výkyvy trhov vo svoj prospech. Na vyššej kolísavosti trhov tak môžete zarobiť. Keď trh klesá, budete nakupovať stále lacnejšie a až začne rásť, začnete rýchlejšie zarábať. Vysvetlime si to na príklade.

 

Ako pravidelné investovanie funguje

kolísavý vývoj podielového fondu po mesiacoch

Obrázok ilustruje vývoj podielového fondu po mesiacoch. Počiatočná hodnota jedného podielu je 100 EUR. Poklesom trhu sa zníži na 50 EUR a potom až na 25 EUR. Následne dochádza k rastu na pôvodnú hodnotu. Počítame celkovú hodnotu investovaného majetku.

 

Jednorazová investícia
Ak investujete napr. 300 EUR jednorazovo, hodnota vašej investície kopíruje vývoj fondu. Len čo hodnota podielového listu vzrastie na pôvodnú sumu, neprerobíte, ale ani nezarobíte.

 

Pravidelné investície
Ak 300 EUR rozdelíte a investujete pravidelne, môžete na poklese fondu aj zarobiť. Vďaka poklesu fondu totiž nakúpite viac podielových listov lacnejšie. Len čo sa hodnota podielu vráti späť, zarobíte, pretože máte nakúpených viac podielových listov, než pri jednorazovej investícii.

 
 
 

Ide o ilustratívny príklad. Údaje uvedené v príklade majú iba informačný charakter a môžu sa meniť v závislosti od reálneho vývoja kapitálových trhov.

 
 

Na čo si dať pozor?

  • Hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať v závislosti na vývoji trhov a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky.
  • Žiadna investícia nie je bez rizika. Tieto riziká je však možné minimalizovať, stačí dodržiavať základné investičné princípy.
  1. Investovať pravidelne

  2. Dodržiavať investičný horizont

  3. Diverzifikovať portfólio čiže rozložiť investície medzi viac druhov aktív, regiónov a sektorov.

 

Pre koho je pravidelné investovanie vhodné?

Pre investorov, ktorí…

  • si chcú postupom času vytvoriť finančnú rezervu
  • chcú zhodnotiť úspory a ochrániť ich pred infláciou
  • nemajú chuť a čas každý deň sledovať správanie trhov
  • chcú s investovaním opatrne začať
  • sa chcú radovať ako z rastu trhov (zhodnotenie investície), tak aj z ich poklesu (príležitosti pre lacnejšie pravidelné nákupy)

 

Aké môže byť zhodnotenie pravidelnej investície

Zaujíma vás, ako si vytvoriť finančnú rezervu na dôchodok, pre deti na štúdiá, na nové bývanie alebo čokoľvek iné? Alebo ako najlepšie zhodnotiť úspory? S plánovaním investičných cieľov a výplaty renty vám pomôže mobilná aplikácia Kalkulačka NN Fondy.

Výpočty v kalkulačke NN Fondy majú iba ilustratívny charakter a nie sú nadviazané na žiadny konkrétny produkt. Pri výpočtoch teda nie sú brané do úvahy žiadne vstupné poplatky ani žiadne náklady s investovaním spojené. Ide o hrubý výpočet budúcej čiastky pri zadaní možného zhodnotenia, ktoré ale nie je zaručené.