Plánované webináre

Na finančných trhoch a vo svete investícií sa stále niečo deje. Nahliadnite s nami na súčasný trhový vývoj a vývoj NN Fondov. Upozorňujeme, že na webináre je potrebné sa zaregistrovať.

 

Zmiešané fondy s portfolio manažerom Janom Kvapilom

Zmiešané fondy sú ideálnym prostriedkom pre zhodnotenie strednodobých a dlhodobých rezerv. Umožňujú investovať do rôznych typov aktív prostredníctvom jedinej investície a zároveň si vybrať vhodný pomer konzervatívnej a rizikovej zložky portfólia podľa svojho investičného profilu. Pozrite sa aké sú ich základné typy a dôvody, prečo ich investori s obľubou využívajú.

  • Pondelok 25. októbra od 10:00 hod. – registrácia tu.

 

 

Záznamy webinárov investičného seriálu

Ktorá téma vás zaujíma?

 

Investičný seriál

Zmiešané fondy ako investičné riešenia

Zmiešané fondy sú ideálnym prostriedkom pre zhodnotenie strednodobých a dlhodobých rezerv. Umožňujú investovať do rôznych typov aktív prostredníctvom jedinej investície a zároveň si vybrať vhodný pomer konzervatívnej a rizikovej zložky portfólia podľa svojho investičného profilu. Pozrite sa aké sú ich základné typy a dôvody, prečo ich investori s obľubou využívajú.

Sú stredoeurópske akcie stále atraktívne?

Stredná Európa je priestor, v ktorom žijeme, ktorý dobre poznáme a ktorého ekonomickému vývoju aj vďaka tomu rozumieme. S našimi susedmi máme spoločnú históriu, kultúru a zvyky. Sme si toľko podobní, a pritom tak krásne rozdielni. A práve tento "náš" región prešiel za posledných 30 rokov veľmi dynamickým rozvojom a predstavuje tak ďalšiu, veľmi atraktívnu investičnú príležitosť.

Skrytý potenciál v Európe

Európa je zdrojom technických a výrobných inovácií a predstavuje tiež špičku v oblasti ekológie a udržateľnosti. Oživenie jej ekonomiky je podporované rozsiahlymi fiškálnymi a monetárnymi stimulmi, víťazstvo Joe Bidena navyše povedie k zníženiu obchodného napätia medzi EÚ a USA. Región ponúka celý rad príležitostí a rastový potenciál vďaka atraktívnemu trhovému oceneniu európskych akcií.

Pohľad na globálnu alokáciu očami portfólio manažéra (Jan Kvapil)

Zmiešané fondy umožňujú investovať do rôznych typov aktív prostredníctvom jedinej investície a zároveň si vybrať vhodný pomer konzervatívnej a rizikovej zložky portfólia. A čo potom keď sa jedná o fondy ocenené najvyšším ratingom od agentúry Morningstar, čím sa radia medzi 10 % najlepších fondov danej kategórie? Pozrite sa s nami, ako vyberá investície portfólio manažér týchto oceňovaných fondov Jan Kvapil.

Rotácia k hodnotovým sektorom krátkodobý trend alebo trvalejšia zmena

Poslednej dekáde kraľovali rastové akciové stratégie, z historického hľadiska však hodnotové akcie dlhodobo prekonávajú rastové. Hodnotové stratégie sa teraz znovu hlásia o slovo, vedú si totiž spravidla lepšie, keď ekonomika vychádza z recesie. Stabilný dividendový výnos dokáže znížiť kolísanie ich hodnoty. Poďte sa s nami pozrieť, prečo sa oplatí zaradiť ich do investičného portfólia.


Zodpovedný prístup v investovaní

Cieľom každého investora je finančné zhodnotenie a za týmto účelom tiež vyhľadáva investičné príležitosti. V poslednej dobe je ale čím ďalej dôležitejšie tiež to, aký dopad majú aktivity konkrétnych firiem na ich okolie a ako udržateľné je ich podnikanie do budúcnosti. Princípy spoločensky zodpovedného investovania tak pomáhajú nielen vytvárať firemné hodnoty, zaisťujú tiež rozvoj celej spoločnosti. Pre investorov sa tak tieto princípy stávajú novým investičným štandardom.


Sektor zdravotníctva

Investície do ekonomických sektorov môžu priniesť ďalší dodatočný výnos do vášho portfólia. Niektoré odvetvia môžete preferovať pre ich rastový potenciál, iné zase pre ich stabilitu. Zdravotníctvo, energetika, spotrebný tovar alebo finančný sektor? Zistite viac o tom, ako sektorové investície fungujú a aké akciové fondy v našej ponuke môžete pre tento typ investícií využiť.

 

Príbehy v globálnych fondoch

Vedľa geografického alebo sektorového zamerania hľadajú investiční manažéri ďalšie spôsoby, ako nájsť rastové príležitosti pre svojich klientov. Témy ako dopad klimatických zmien, demografické zmeny, vývoj v správaní spotrebiteľov alebo tiež rozvoj nových technológií či infraštruktúry môžu byť veľmi atraktívne investičné témy pre doplnenie základného portfólia.

 

Investície do čínskych akcií príležitosti a riziká

Čína sa ukázala byť jednou z najviac odolných ekonomík sveta. Ako svetová produkcia vplyvom pandémie klesala, čínskej ekonomike sa podarilo pomerne rýchlo odraziť od dna a pokračovať v raste. Zatiaľ čo v súčasnosti stojí za ich rastom najmä export komodít, do budúcnosti bude hnacím motorom spotrebiteľský dopyt ich vlastných obyvateľov. A rast zďaleka nekončí. Výhľad je viac ako sľubný. Zistite viac o rizikách a príležitostiach, ktoré čínske akcie ponúkajú.