Základné informácie o nás

Sme popredným správcom aktív, ktorý pôsobí v Českej republike už od roku 1997 a na Slovensku od roku 2006. Ponúkame širokú škálu podielových fondov v českej korune i cudzích menách vo všetkých regiónoch, sektoroch a triedach aktív. Spravujeme aj aktíva poisťovne a penzijnej spoločnosti NN v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Celkové aktíva v správe českej pobočky presahujú 121 miliárd korún a aktíva v poradenstve 222 miliárd.

 

 

Spoločnosť NN Investment Partners je súčasťou Goldman Sachs

Spoločnosť NN IP uzavrela 1. apríla 2022 úspešnú kapitolu svojho dlhoročného pôsobenia v skupine NN Group. K tomuto dátumu sa novým vlastníkom NN IP stala skupina Goldman Sachs Group a začala sa fúzia s Goldman Sachs Asset Management. Vďaka spojeniu s Goldman Sachs Asset Management teraz môžeme klientom ponúkať komplexnú sadu produktov na správu aktív a lepší prístup k špičkovým talentom v odbore. Naďalej sa zameriavame na udržateľné investovanie a udržateľné technológie. Našou spoločnou ambíciou je, aby udržateľnosť bola ťažiskom nášho fungovania. Veríme, že prepojenie našich organizácií povedie k vzájomnému posilneniu odborných znalostí.

Goldman Sachs Asset Management sa zameriava na tradičné aj alternatívne investície, dlhodobú výkonnosť a partnerský prístup ku klientom po celom svete. V rámci Goldman Sachs (NYSE: GS) poskytujeme investičné a poradenské služby popredným svetovým inštitúciám, finančným poradcom aj jednotlivcom. Ťažíme pri tom z vlastnej, hlboko prepojenej globálnej siete a expertných poznatkov zo všetkých regiónov a trhov. K 31. decembru 2021 celosvetovo spravujeme aktíva v hodnote viac ako 2 bilióny dolárov. S našimi klientmi budujeme dlhodobé vzťahy, ktoré sú založené na partnerstve, udržateľných výsledkoch a výkonnosti.

 

 

Lokálna expertíza: stredoeurópsky región

Fungujeme ako jedno z investičných centier materskej spoločnosti NN Investment Partners, pre ktorú zabezpečujeme expertízu v oblasti strednej a východnej Európy. Náš investičný tím spravuje dlhopisové aj akciové portfóliá a zároveň z Prahy riadi niekoľko luxemburských podielových fondov zameraných na región strednej a východnej Európy:

 

Spoločensky zodpovedné investovanie je našou DNA

Spoločensky zodpovedné investovanie považujeme za najlepší spôsob, ako zvýšiť návratnosť investícií našich klientov a zároveň vytvárať pozitívny vplyv vo svete, v ktorom žijeme. Preto zohľadňujeme nielen finančnú výkonnosť, ale aj environmentálne a sociálne faktory.

 

Vďaka viac než 20-ročným skúsenostiam s uplatňovaním kritérií životného prostredia, sociálnej sféry a udržateľného riadenia (ESG) vo väčšine našich investičných stratégií sme celosvetovo uznávaní ako líder v oblasti zodpovedného investovania a správy aktív. Kritériá ESG sme úspešne integrovali už vo viac než 91 % aktív pod našou správou, čo predstavuje celkové aktíva presahujúce 270 miliárd eur.

Všetky zverené prostriedky investujeme zodpovedne, čím prispievame k udržateľnejšiemu svetu. Investorom sprostredkúvame investície do firiem, ktoré aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a sociálnej udržateľnosti, prispievajú k boju proti zmene klímy a pomáhajú znižovať uhlíkovú stopu, podporujú slušný prístup k zamestnancom a dodržiavanie ľudských práv a odmietajú detskú prácu a diskrimináciu. Prvý fond s touto stratégiou bol založený už v roku 1999.

Od roku 2008 sme tiež signatárom iniciatívy PRI (Principle for Responsible Investment) pri OSN. Aktívne zapojenie do tejto iniciatívy je dôkazom našej ambície podporovať zodpovedné investovanie a riadenie firiem. Za stratégie, prístup, uplatňovanie zásad spoločensky zodpovedného investovania a implementáciu kritérií ESG sme získali tiež najvyššie hodnotenie A+ od OSN.