Základné informácie o nás

Sme popredným správcom aktív, ktorý pôsobí v Českej republike už od roku 1997 a na Slovensku od roku 2006. Ponúkame širokú škálu podielových fondov v českej korune i cudzích menách vo všetkých regiónoch, sektoroch a triedach aktív. Spravujeme aj aktíva poisťovne a penzijnej spoločnosti NN v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Celkové aktíva v správe českej pobočky presahujú 121 miliárd korún a aktíva v poradenstve 222 miliárd.

Patríme do skupiny NN Group, ktorá začala písať svoju históriu pred viac než 175 rokmi. Z centrály v holandskom Haagu rozšírila svoje služby postupne do celej Európy, Ázie, Latinskej Ameriky a USA. Aktuálne poskytuje dôchodkové sporenie, poistenie, investície a bankovníctvo približne 18 miliónom zákazníkov po celom svete.

 

Lokálna expertíza: stredoeurópsky región

Fungujeme ako jedno z investičných centier materskej spoločnosti NN Investment Partners, pre ktorú zabezpečujeme expertízu v oblasti strednej a východnej Európy. Náš investičný tím spravuje dlhopisové aj akciové portfóliá a zároveň z Prahy riadi niekoľko luxemburských podielových fondov zameraných na región strednej a východnej Európy:

 

Spoločensky zodpovedné investovanie je našou DNA

Spoločensky zodpovedné investovanie považujeme za najlepší spôsob, ako zvýšiť návratnosť investícií našich klientov a zároveň vytvárať pozitívny vplyv vo svete, v ktorom žijeme. Preto zohľadňujeme nielen finančnú výkonnosť, ale aj environmentálne a sociálne faktory.

 

Vďaka viac než 20-ročným skúsenostiam s uplatňovaním kritérií životného prostredia, sociálnej sféry a udržateľného riadenia (ESG) vo väčšine našich investičných stratégií sme celosvetovo uznávaní ako líder v oblasti zodpovedného investovania a správy aktív. Kritériá ESG sme úspešne integrovali už vo viac než 75 % aktív pod našou správou, čo predstavuje celkové aktíva presahujúce 220 miliárd eur.

Všetky zverené prostriedky investujeme zodpovedne, čím prispievame k udržateľnejšiemu svetu. Investorom sprostredkúvame investície do firiem, ktoré aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a sociálnej udržateľnosti, prispievajú k boju proti zmene klímy a pomáhajú znižovať uhlíkovú stopu, podporujú slušný prístup k zamestnancom a dodržiavanie ľudských práv a odmietajú detskú prácu a diskrimináciu. Prvý fond s touto stratégiou bol založený už v roku 1999.

Od roku 2008 sme tiež signatárom iniciatívy PRI (Principle for Responsible Investment) pri OSN. Aktívne zapojenie do tejto iniciatívy je dôkazom našej ambície podporovať zodpovedné investovanie a riadenie firiem. Za stratégie, prístup, uplatňovanie zásad spoločensky zodpovedného investovania a implementáciu kritérií ESG sme získali tiež najvyššie hodnotenie A+ od OSN.