Základné informácie

NN Investment Partners C.R., a.s.

NN Investment Partners C.R. patrí medzi popredných správcov finančných prostriedkov a v Českej republike pôsobí od roku 1997. Je jednou z dcérskych spoločností NN Group N.V., verejne obchodovanej spoločnosti. Od roku 2006 ponúka svoje služby aj na Slovensku.

Spoločnosť NN Investment Partners C.R. spravovala ku koncu roka 2020 aktíva vo výške 122 mld. CZK. Poskytuje služby inštitucionálnym klientom, ako sú napríklad poisťovne, penzijné fondy, firmy alebo neziskové organizácie, a prostredníctvom podielových fondov aj retailovým investorom. Od augusta 2015 ponúka v Českej republike ďalšiu možnosť priameho investovania do NN podielových fondov prostredníctvom vlastnej obchodnej platformy NNinvestor.

V rámci svojich investičných aktivít sa spoločnosť NN Investment Partners C.R. špecializuje na dlhopisový a peňažný trh v Českej republike a na Slovensku, ako aj na akciové trhy v strednej a východnej Európe. V priebehu roka 2017 prevzala správu portfólií skupinových klientov z Rumunska a Maďarska. Špecializovaný investičný tím z Prahy zabezpečuje expertízu v tejto oblasti pre materskú spoločnosť NN Investment Partners a zároveň riadi luxemburské podielové fondy zamerané na stredoeurópsky región.

Medzinárodné pôsobenie spoločnosti NN Investment Partners

NN Investment Partners je správca majetku NN Group N.V., verejne obchodovanej spoločnosti kótovanej na burze Euronext Amsterdam, s centrálou v holandskom Haagu. Spoločnosť spravuje 300 mld. EUR pre inštitucionálnych a individuálnych investorov na celom svete. Spoločnosť NN Investment Partners dohromady zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov a pôsobí v 15 krajinách v Európe, na Strednom východe, v Ázii a Amerike. Viac informácií nájdete na medzinárodných internetových stránkach spoločnosti NN Investment Partners..

Skupina NN

Skupina NN (NN Group N.V.) je verejne obchodovaná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti poistenia a správy aktív, ktorá pôsobí vo 20 krajinách, pričom silné zastúpenie má predovšetkým v Európe a Japonsku. Korene spoločnosti sú v Holandsku a jej bohatá história siaha 175 rokov do minulosti. V júli 2014 spoločnosť NN Group N.V. vstúpila na burzu Euronext Amsterodam. NN Group N.V. má 15 000 zamestnancov a svoje služby ponúka viac ako 18 miliónom zákazníkov na celom svete.

 

Údaje sú platné k 31. 12. 2020