Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 779,80 EUR 29.6.2022 4 článok 9
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 9857,12 CZK 29.6.2022 4 článok 9

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 1116,50 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 2013,37 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 433,30 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 12755,63 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 486,15 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 520,91 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 24732,78 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 964,38 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 5312,08 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 1620,16 USD 29.6.2022 6 článok 9