Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 22.10.2021 928,02 EUR -0,42 11,94 36,52 8,50
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 22.10.2021 11474,24 CZK -0,07 12,73 31,92 9,16

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 22.10.2021 1588,32 USD 0,18 29,41 94,12 16,74
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 22.10.2021 2533,49 USD 2,20 15,91 106,90 2,58
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 22.10.2021 525,43 EUR 0,26 27,15 77,94 20,20
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 22.10.2021 16525,82 CZK 0,05 26,91 77,55 18,91
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 22.10.2021 645,62 EUR -0,08 26,21 77,84 18,26
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 22.10.2021 625,51 EUR 2,81 35,76 123,06 29,51
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 22.10.2021 29136,75 CZK 2,90 35,71 n/a 29,72
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 22.10.2021 1165,17 EUR 0,29 27,07 91,33 21,57
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 22.10.2021 7412,29 EUR -0,68 27,40 115,97 21,37
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 22.10.2021 2512,65 USD -1,24 25,38 131,18 15,53

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)