Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 16.4.2021 894,39 EUR 3,58 22,90 34,46 4,57
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 16.4.2021 10993,75 CZK 3,58 22,13 28,73 4,59

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 16.4.2021 2615,13 USD 1,85 52,82 113,57 5,89
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 16.4.2021 481,32 EUR 6,61 43,08 68,65 10,11
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 16.4.2021 14585,60 CZK 5,34 34,32 62,97 4,95
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 16.4.2021 572,84 EUR 5,30 34,17 64,03 4,93
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 16.4.2021 536,85 EUR 6,68 40,92 100,68 11,15
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 16.4.2021 24962,38 CZK 6,65 40,26 n/a 11,14

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)