NN (L) Japan Equity X Cap (JPY)

Fond pozostáva z diverzifikovaného portfólia akcií spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v Japonsku. Okrem priameho investovania do spoločností môže podfond s cieľom realizácie investičnej stratégie investovať aj do iných finančných nástrojov. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na japonskom trhu, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa akcií a sektorov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Japan (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 5 416,00 JPY
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0113305683
Trieda akcií X Cap JPY
Mena JPY
Založenie triedy akcií 17. 12. 2001
Benchmark MSCI Japan (NR)
Majetok vo fonde 974 244 617,33 JPY
Výkonnosť
1 mesiac -2,26%
3 mesiace 5,58%
6 mesiacov 4,07%
od začiatku roka 17,94%
1 rok 31,04%
3 roky 22,31%
5 rokov 45,67%
od založenia fondu 1,25%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.09%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
20,90