NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR)

Cieľom tohto fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním primárne do diverzifikovaného portfólia slovenských dlhopisov denominovaných v eurách. Patria sem dlhopisy, ktoré vydala slovenská vláda a samospráva a slovenské korporácie. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, o ktorých si myslíme, že majú relatívne nízke riziko neplnenia a sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie emisie a sektory, pričom zohľadňujeme náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, naše prognózy týkajúce sa rôznych štátov a náš pohľad na trhy s fixným príjmom vo všeobecnosti a zároveň zachovávame limity odchýlok v durácii vo vzťahu k benchmarku. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku ICE BofAML Slovak Republic Government Index. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 23.9.2021
Hodnota podielu (NAV) 57,93 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 3
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU1134493573
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 31. 12. 2014
Benchmark ICE BofAML Slovak Republic Government Index
Majetok vo fonde 1 821 027,40 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,89%
3 mesiace 0,78%
6 mesiacov -1,11%
od začiatku roka -3,14%
1 rok -2,08%
3 roky 7,12%
5 rokov 3,02%
od založenia fondu 74,51%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.2%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
12,00

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov