Základné fakty
Dátum
Hodnota podielu (NAV) 0,00
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko)

Kľúčové informácie
Trieda aktív
Číslo ISIN
Trieda akcií
Mena
Založenie triedy akcií -
Benchmark
Majetok vo fonde 0,00

V súlade s nariadením EÚ 2019/1156 (o uľahčení cezhraničnej distribúcie fondov kolektívneho investovania) nie sú uvádzané výkonnosti pri fondoch s históriou kratšou ako 12 mesiacov.

Klasifikácia podľa SFDR
Článok :
Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
n/a
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
n/a