NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do diverzifikovaného portfólia akcií spoločností, ktoré sú zriadené alebo kótované v Rumunsku alebo sa s nimi v Rumunsku obchoduje. Na účely diverzifikácie investície v rámci rôznych sektorov má fond povolené investovať do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných okrem iného aj v týchto krajinách: Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku a Turecku. Vyberáme si tieto trhy, pretože očakávame, že sa z dlhodobého hľadiska budú vyvíjať viac-menej rovnakým spôsobom ako rumunský trh. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti ponúkajúce stabilné a relatívne vysoké dividendy na rumunskom trhu, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa akcií a štátov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť tohto kombinovaného benchmarku: 60 % Rumunsko (BET-XT) TR, 25 % Varšava (WIG30) TR, 5 % Budapešť (BUX) TR a 10 % Praha (PX) TR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 16.4.2021
Hodnota podielu (NAV) 409,69 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU1280298693
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 08. 03. 2016
Benchmark 60% Bucharest (BET-XT) (TR), 25% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Prague (PX) (TR), 5% Budapest (BUX) (TR)
Majetok vo fonde 280 867,33 EUR
Distribúcia Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov
Výkonnosť
1 mesiac 2,97%
3 mesiace 5,66%
6 mesiacov 20,77%
od začiatku roka 9,45%
1 rok 32,41%
3 roky 15,15%
5 rokov 60,40%
od založenia fondu 63,32%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.49%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,90

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov