Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK)

Cieľom tohto fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním primárne do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v českých korunách. Zahŕňa dlhopisy emitované českou vládou, samosprávami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, o ktorých si myslíme, že majú relatívne nízke riziko neplnenia a sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie emisie a sektory, pričom zohľadňujeme náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, naše prognózy týkajúce sa rôznych štátov a náš pohľad na trhy s fixným príjmom vo všeobecnosti a zároveň zachovávame limity odchýlok v durácii vo vzťahu k benchmarku. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch Czech Governments Index (100 %). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 2 622,36 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 3
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0082087437
Trieda akcií P Cap CZK
Mena CZK
Založenie triedy akcií 27. 10. 1997
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government
Majetok vo fonde 574 653 684,44 CZK
Výkonnosť
1 mesiac -3,14%
3 mesiace -4,57%
6 mesiacov -4,39%
od začiatku roka -7,85%
1 rok -8,96%
3 roky 0,11%
5 rokov -8,95%
od založenia fondu 161,93%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.3%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
13,00