NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do diverzifikovaného portfólia akcií, ktoré sú kótované a s ktorými sa obchoduje na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond investuje na burzách cenných papierov v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na stredoeurópskych trhoch, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa akcií a štátov vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Varšavy (WIG30) TR 45 %, Prahy (PX) TR 35 %, Budapešti (BUX) TR 10 % a Bukurešti (BET) TR 10 %. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie benchmarku je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 25.1.2022
Hodnota podielu (NAV) 173,21 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0176676459
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 18. 07. 2001
Benchmark 35% Prague (PX) (TR), 45% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Budapest (BUX) (TR), 10% Bucharest (BET)(TR)
Majetok vo fonde 6 442 396,18 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 0,69%
3 mesiace -1,51%
6 mesiacov 11,38%
od začiatku roka -1,10%
1 rok 26,06%
3 roky 21,07%
5 rokov 40,52%
od založenia fondu 190,44%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.41%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,10