NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)

Fond pozostáva z portfólia akcií spoločností diverzifikovaného vo všetkých odvetviach hospodárstva tzv. väčšej Číny. Emitenti týchto akcií sú založení, kótovaní alebo sa s nimi obchoduje v Čínskej ľudovej republike, v Osobitnom správnom regióne Hongkong alebo na Taiwane. Okrem priameho investovania do spoločností môže fond investovať aj do iných finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na širších čínskych trhoch na základe základnej analýzy a za dodržania limitov odchýlok, ktoré sa týkajú akcií, štátov a sektorov, vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Zabezpečujeme, aby bolo portfólio v regióne diverzifikované na úrovni štátov a akcií. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 16.4.2021
Hodnota podielu (NAV) 1 779,44 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0121204944
Trieda akcií X Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 27. 04. 2001
Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Majetok vo fonde 63 294 461,02 USD
Distribúcia Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov
Výkonnosť
1 mesiac -0,88%
3 mesiace -8,03%
6 mesiacov 12,32%
od začiatku roka 3,11%
1 rok 45,55%
3 roky 48,92%
5 rokov 108,27%
od založenia fondu 418,45%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.4%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,00

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov