NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)

Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja. Tieto spoločnosti spájajú rešpektovanie sociálnych zásad (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a environmentálne zásady s finančnou výkonnosťou. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s udržateľnými obchodnými modelmi, pričom sa zachovajú maximálne limity vzťahujúce sa na prevažujúce akcie vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. V procese výberu akcií využíva fond základnú analýzu a analýzu ESG a zároveň vylučuje investície do spoločností podieľajúcich sa na kontroverzných činnostiach, ako sú činnosti súvisiace so zbraňami, tabakom, hazardnými hrami atď. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 20.1.2021
Hodnota podielu (NAV) 494,26 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0119216553
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 07. 07. 2000
Benchmark MSCI World (NR)
Majetok vo fonde 215 879 190,75 EUR
Distribúcia Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov
Výkonnosť
1 mesiac 5,30%
3 mesiace 7,84%
6 mesiacov 12,55%
od začiatku roka 2,33%
1 rok 19,60%
3 roky 53,64%
5 rokov 97,03%
od založenia fondu 151,66%
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.02%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
20,20

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov