NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR)

Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond investuje do spoločností, ktoré majú sídlo, sú kótované alebo sa s nimi obchoduje na celom svete vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Portfólio je diverzifikované v rôznych dopadových témach, krajinách a sektoroch. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, tradičnú finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom.  V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností vyrábajúcich zbrane či tabak. Tento fond nemá benchmark. Fond na účel porovnávania finančnej výkonnosti z dlhodobého hľadiska ako referenciu používa MSCI AC World (NR). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 30.7.2021
Hodnota podielu (NAV) 613,08 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0250170304
Trieda akcií X Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 24. 10. 2006
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 66 335 849,10 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 2,16%
3 mesiace 8,67%
6 mesiacov 9,21%
od začiatku roka 12,30%
1 rok 28,21%
3 roky 39,87%
5 rokov 69,06%
od založenia fondu 151,24%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.29%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
22,90

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov