NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK)

Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond investuje do spoločností, ktoré majú sídlo, sú kótované alebo sa s nimi obchoduje na celom svete vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Portfólio je diverzifikované v rôznych dopadových témach, krajinách a sektoroch. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, tradičnú finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom.  V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností vyrábajúcich zbrane či tabak. Tento fond nemá benchmark. Fond na účel porovnávania finančnej výkonnosti z dlhodobého hľadiska ako referenciu používa MSCI AC World (NR). Základná mena podfondu je euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa v podfonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 16.4.2021
Hodnota podielu (NAV) 14 585,60 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0295015134
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 12. 09. 2007
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 174 333 531,32 CZK
Distribúcia Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov
Výkonnosť
1 mesiac 5,34%
3 mesiace 3,69%
6 mesiacov 11,18%
od začiatku roka 4,95%
1 rok 34,32%
3 roky 40,68%
5 rokov 62,97%
od založenia fondu 93,50%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.31%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
23,10

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov