Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK)

Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond investuje do spoločností, ktoré majú sídlo, sú kótované alebo sa s nimi obchoduje na celom svete vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Portfólio je diverzifikované v rôznych dopadových témach, krajinách a sektoroch. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, tradičnú finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom.  V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností vyrábajúcich zbrane či tabak. Tento fond nemá benchmark. Fond na účel porovnávania finančnej výkonnosti z dlhodobého hľadiska ako referenciu používa MSCI AC World (NR). Základná mena podfondu je euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa v podfonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 16 525,82 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0295015134
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 12. 09. 2007
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 197 620 839,99 CZK
Výkonnosť
1 mesiac 0,05%
3 mesiace 5,53%
6 mesiacov 13,07%
od začiatku roka 18,91%
1 rok 26,91%
3 roky 69,81%
5 rokov 77,55%
od založenia fondu 119,24%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.31%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
23,10