Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosiahnuť vyššie výnosy, než je výška 1-mesačného EURIBORu meraná počas kĺzavého obdobia 3 až 5 rokov. Tento index sa nevyužíva na účely vytvorenia portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond je aktívne spravovaný. Fond investuje do diverzifikovaného portfólia nástrojov najmä s fixným ziskom a jeho cieľom je dosahovať výnosy na základe rozhodnutí o dynamickej alokácii aktív a výberu cenných papierov. Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov investičného a neinvestičného stupňa na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch, môže však investovať aj do iných nástrojov s fixným ziskom, okrem iného napríklad do krytých dlhopisov a cenných papierov zabezpečených aktívami. Na dosiahnutie svojich cieľov fond otvára dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov). Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 285,60 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0922501720
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 11. 07. 2013
Benchmark Euribor 1-month
Majetok vo fonde 3 569 176,65 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -1,28%
3 mesiace -1,41%
6 mesiacov 0,00%
od začiatku roka -0,41%
1 rok 3,74%
3 roky 6,64%
5 rokov 7,01%
od založenia fondu 14,67%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.2%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
12,00