NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR)

Cieľom fondu je dosiahnuť vyššie výnosy, než je výška 1-mesačného EURIBORu meraná počas kĺzavého obdobia 3 až 5 rokov. Tento index sa nevyužíva na účely vytvorenia portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond je aktívne spravovaný. Fond investuje do diverzifikovaného portfólia nástrojov najmä s fixným ziskom a jeho cieľom je dosahovať výnosy na základe rozhodnutí o dynamickej alokácii aktív a výberu cenných papierov. Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov investičného a neinvestičného stupňa na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch, môže však investovať aj do iných nástrojov s fixným ziskom, okrem iného napríklad do krytých dlhopisov a cenných papierov zabezpečených aktívami. Investície do nástrojov s fixným ziskom investičného stupňa, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 % čistých aktív. Pri výbere investícií analyzujeme, udržiavame a aktualizujeme ratingové hodnotenie budúcich investícií a zabezpečujeme, aby bol priemerný rating portfólia BBB - alebo lepší. Na dosiahnutie svojich cieľov fond otvára dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov). Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 264,86 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 3
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0809670986
Trieda akcií X Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 01. 09. 2014
Benchmark Euribor 1-month
Majetok vo fonde 1 616 363,52 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,96%
3 mesiace -1,05%
6 mesiacov -0,35%
od začiatku roka -0,02%
1 rok 1,62%
3 roky 4,11%
5 rokov 0,72%
od založenia fondu 5,99%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.95%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
9,50