NN (L) European High Yield P Cap (EUR)

Fond primárne investuje do portfólia podnikových dlhopisov denominovaných v európskych menách s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Fond môže zahŕňať aj dlhopisy, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Fond spravujeme aktívne a našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov spájame so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto spoločností vydávajúcich dlhopisy v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok emitentov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 456,56 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 4
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0529381476
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 18. 11. 2010
Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials
Majetok vo fonde 5 798 303,68 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,67%
3 mesiace -0,08%
6 mesiacov 0,78%
od začiatku roka 3,26%
1 rok 7,76%
3 roky 13,71%
5 rokov 17,68%
od založenia fondu 76,74%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.29%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
12,90