NN (L) European Equity X Cap (CZK)

Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách v Európe. Na výber akcií, ktoré ponúkajú atraktívny profil návratnosti používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti ponúkajúce atraktívny profil návratnosti pomocou základnej analýzy a údajov z faktorového modelu, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Europe NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Do našej základnej analýzy začleňujeme aj faktory ESG. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena podfondu je euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa v podfonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 16.4.2021
Hodnota podielu (NAV) 16 123,20 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0405488742
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 13. 05. 2009
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 223 807 926,72 CZK
Distribúcia Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov
Výkonnosť
1 mesiac 4,74%
3 mesiace 10,54%
6 mesiacov 21,50%
od začiatku roka 13,84%
1 rok 34,04%
3 roky 19,77%
5 rokov 32,77%
od založenia fondu 149,20%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.12%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
21,20

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov