NN (L) European Equity P Cap (EUR)

Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách v Európe. Na výber akcií, ktoré ponúkajú atraktívny profil návratnosti, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti ponúkajúce atraktívny profil návratnosti pomocou základnej analýzy a údajov z faktorového modelu, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Europe NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Do našej základnej analýzy začleňujeme aj faktory ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 82,77 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0082087510
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 18. 12. 2001
Benchmark MSCI Europe (NR)
Majetok vo fonde 88 999 998,27 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 2,20%
3 mesiace 4,31%
6 mesiacov 10,67%
od začiatku roka 24,92%
1 rok 35,11%
3 roky 41,90%
5 rokov 50,77%
od založenia fondu 223,83%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.59%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
15,90