NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje primárne do portfólia štátnych dlhopisov vysokej kvality (s ratingom AAA až AA-) denominovaných v eurách, prevažne do dlhopisov so splatnosťou menej ako 10 rokov. Fond používa aktívnu správu na predvídanie zmien úrovne výnosov zo štátnych dlhopisov eurozóny, výnosovej krivky a štátnych spreadov v rámci eurozóny na základe základnej a kvantitatívnej analýzy. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y. Benchmark je všeobecným vyjadrením prostredia dlhopisov denominovaných v eurách v kategórii s najvyšším ratingom (AAA) a splatnosťou menej ako 10 rokov. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok dlhopisov a štátov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 167,77 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 2
Kľúčové informácie
Trieda aktív Dlhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Majetok vo fonde 8 548 700,79 EUR
Výkonnosť
1 mesiac -0,79%
3 mesiace -1,72%
6 mesiacov -1,52%
od začiatku roka -2,43%
1 rok -2,86%
3 roky -2,49%
5 rokov -5,06%
od založenia fondu 66,31%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.85%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
8,50