NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK)

Fond investuje do akcií spoločností, ktoré boli založené, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcich alebo rozvojových krajinách Latinskej Ameriky (vrátane Karibiku), Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Cieľom je, aby dividendový výnos (dividenda ako percentuálna časť ceny akcie) portfólia prekonal benchmark. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín a podnikateľských sektorov. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Aj bez hedgovania je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Markets (NR). Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena fondu je Euro (EUR), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa v podfonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 1 308,41 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0799821219
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 20. 11. 2012
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 108 678 308,40 CZK
Výkonnosť
1 mesiac 1,20%
3 mesiace -2,58%
6 mesiacov -3,55%
od začiatku roka 2,54%
1 rok 10,64%
3 roky 27,15%
5 rokov 23,58%
od založenia fondu 35,30%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.41%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,10