Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD)

Fond používa aktívnu správu a jeho cieľom je profil rizika a výnosu v súlade s benchmarkom MSCI Emerging Markets (NR), pričom zároveň uplatňuje kritériá skríningu ESG s cieľom zlepšiť svoj profil udržateľnosti. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré spájajú dodržiavanie sociálnych princípov (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, problematika detskej práce) a environmentálnych princípov s finančnou výkonnosťou. Benchmark predstavuje naše investičné prostredie. Súčasťou fondu nemôžu byť investície do cenných papierov, ktoré nepatria do prostredia benchmarku. Vzhľadom na vylúčenie spoločností, ktoré nie sú spôsobilé podľa našej politiky udržateľnosti, budú existovať rozdiely medzi zložením portfólia fondu a zložením benchmarku. Na zostavenie portfólia sa používa metodika optimalizácie s cieľom dosiahnuť profil rizika a výnosov v súlade s profilom indexu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 2 533,49 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0051128774
Trieda akcií P Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetok vo fonde 25 426 096,87 USD
Výkonnosť
1 mesiac 2,20%
3 mesiace -1,43%
6 mesiacov -3,60%
od začiatku roka 2,58%
1 rok 15,91%
3 roky 47,16%
5 rokov 106,90%
od založenia fondu 406,70%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
0.6%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
6,00