NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR)

Fond primárne investuje do spoločností, ktoré sú založené, kótované alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcej Európe. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na ktoromkoľvek rýchlo sa rozvíjajúcom európskom trhu, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa akcií, štátov a sektorov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Europe 10/40 NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu sa riadi základnou analýzou, ktorá vychádza z kombinácie výberu jednotlivých akcií (prístup zdola nahor) a analýzy ekonomického potenciálu štátov, do ktorých môže fond investovať (prístup zhora nadol). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 77,87 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0113311731
Trieda akcií X Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (NR)
Majetok vo fonde 19 027 658,54 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 5,23%
3 mesiace 13,07%
6 mesiacov 19,95%
od začiatku roka 25,01%
1 rok 44,31%
3 roky 39,90%
5 rokov 61,62%
od založenia fondu 357,39%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.39%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
23,90