Pre zadané dátum nie sú platné dáta, zvoľte prosím iný dátum.

Zavrieť

NN (L) Asia Income X Cap (USD)

Tento fond investuje do akcií spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v ázijskom regióne okrem Japonska a Austrálie. Okrem dividend z akcií chceme ďalší príjem získavať predajom tzv. opcií call (právo na kúpu podkladových akcií alebo indexov za určitú cenu v rámci určitého časového obdobia). Táto politika čiastočne obmedzuje vplyv prudkého poklesu ázijských akciových trhov na fond. V dôsledku tejto štruktúry fond nebude zvyčajne dosahovať výkonnosť ázijských akciových trhov na rastúcich trhov, ale bude prekonávať ich výkonnosť na klesajúcich a stagnujúcich trhoch. Prvotným cieľom fondu je vytvárať vysokú úroveň ročného príjmu. Druhým cieľom je zvyšovať kapitál investorov. Tento produkt je vhodný pre investora, ktorý akceptuje riziká spojené s investovaním do akcií a využívaním derivátových finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Tento podfond nemá benchmark. Avšak z dôvodu porovnávania výkonnosti používa tento podfond referenčný index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 1 412,66 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0113303043
Trieda akcií X Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Majetok vo fonde 9 095 607,11 USD
Výkonnosť
1 mesiac 3,08%
3 mesiace 0,29%
6 mesiacov -3,25%
od začiatku roka 1,48%
1 rok 15,71%
3 roky 46,88%
5 rokov 56,62%
od založenia fondu 214,97%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.4%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
24,00