Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 560,89 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 425,72 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 578,62 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 644,24 USD 29.6.2022 6 článok 6