Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 1022,58 USD 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 763,83 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 1306,82 USD 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 2019,13 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 93,98 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 1130,34 USD 18.8.2022 7 článok 8
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 2400,00 USD 18.8.2022 5 článok 8
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 1079,26 USD 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 194,09 USD 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 2528,01 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 1874,21 USD 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 206,16 USD 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 697,98 USD 18.8.2022 6 článok 8

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 1247,10 USD 18.8.2022 4 článok 6