Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 1091,61 USD 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 710,66 USD 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 1116,50 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 2013,37 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 94,40 USD 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 1056,15 USD 29.6.2022 7 článok 8
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 2262,35 USD 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 1217,73 USD 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 177,76 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 2461,33 USD 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 1620,16 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 183,87 USD 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 644,24 USD 29.6.2022 6 článok 6

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 1210,92 USD 29.6.2022 4 článok 8