Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 22.10.2021 1412,66 USD 3,08 15,71 56,31 1,48
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 22.10.2021 896,59 USD 5,59 49,61 61,79 29,36
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 22.10.2021 1588,32 USD 0,18 29,41 94,12 16,74
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 22.10.2021 2533,49 USD 2,20 15,91 106,90 2,58
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 22.10.2021 121,16 USD 0,58 9,16 36,24 -2,35
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 22.10.2021 910,69 USD 12,62 71,87 -8,96 38,64
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 22.10.2021 2404,73 USD 0,78 6,33 23,05 2,59
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 22.10.2021 1771,11 USD 5,26 12,65 87,23 2,63
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 22.10.2021 238,72 USD -0,28 25,04 104,68 15,72
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 22.10.2021 2682,69 USD -1,09 15,08 80,93 9,37
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 22.10.2021 2512,65 USD -1,24 25,38 131,18 15,53
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 22.10.2021 218,11 USD 1,42 31,04 105,42 19,64
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 22.10.2021 678,48 USD 2,85 26,61 62,66 17,22

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 22.10.2021 1412,50 USD -1,32 1,84 19,06 -0,81

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)