Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 16.4.2021 290,88 EUR 1,63 7,07 6,08 1,74
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 16.4.2021 1108,10 EUR 3,22 29,29 51,19 9,74
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 16.4.2021 894,39 EUR 3,58 22,90 34,46 4,57

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 16.4.2021 1270,08 EUR 2,39 37,67 40,82 18,36
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 16.4.2021 1961,42 EUR 6,65 48,15 75,89 7,37
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 16.4.2021 140,63 EUR 2,41 32,88 1,96 10,35
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 16.4.2021 64,88 EUR -0,40 26,69 42,06 4,16
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 16.4.2021 167,04 EUR 5,17 41,54 32,03 14,35
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 16.4.2021 585,85 EUR 4,09 42,98 40,16 13,29
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 16.4.2021 75,46 EUR 4,78 34,87 37,58 13,88
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 16.4.2021 420,91 EUR 3,13 33,06 21,91 11,47
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 16.4.2021 1078,42 EUR 5,14 16,02 8,33 3,10
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 16.4.2021 481,32 EUR 6,61 43,08 68,65 10,11
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 16.4.2021 700,63 EUR 4,87 7,58 10,34 0,04
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 16.4.2021 572,84 EUR 5,30 34,17 64,03 4,93
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 16.4.2021 536,18 EUR 3,52 28,26 39,26 12,64
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 16.4.2021 1402,52 EUR 4,24 17,16 1,22 10,64
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 16.4.2021 536,85 EUR 6,68 40,92 100,68 11,15
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 16.4.2021 1020,23 EUR 4,20 24,99 69,88 6,45
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 16.4.2021 1029,60 EUR 4,89 8,42 61,42 6,41
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 16.4.2021 143,87 EUR 4,31 26,37 27,05 6,04
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 16.4.2021 409,69 EUR 2,97 32,41 60,40 9,45
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 16.4.2021 6468,84 EUR 7,61 27,53 116,78 5,92

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 16.4.2021 574,65 EUR -0,11 3,34 5,58 -1,61
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 16.4.2021 253,91 EUR -0,07 -0,42 -2,22 -0,18
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 16.4.2021 170,42 EUR -0,20 -1,61 -3,61 -0,88
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 16.4.2021 454,05 EUR 0,84 15,25 22,58 2,69
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 16.4.2021 265,84 EUR 0,47 5,92 2,57 0,35
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 16.4.2021 285,76 EUR 1,03 12,38 12,06 -0,36
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 16.4.2021 873,62 EUR 0,16 0,82 -6,02 2,15
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 16.4.2021 534,55 EUR 1,46 17,58 20,68 1,84
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 16.4.2021 57,92 EUR -0,45 3,45 5,46 -3,16

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)