Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 22.10.2021 296,05 EUR -0,02 5,47 5,67 3,55
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 22.10.2021 1179,07 EUR 1,61 21,86 54,11 16,76
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 22.10.2021 928,02 EUR -0,42 11,94 36,52 8,50

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 22.10.2021 1458,18 EUR 6,20 52,02 51,16 35,89
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 22.10.2021 2240,33 EUR 0,75 31,50 81,50 22,64
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 22.10.2021 166,34 EUR 4,02 37,87 14,92 30,52
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 22.10.2021 77,87 EUR 5,23 44,31 62,50 25,01
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 22.10.2021 179,24 EUR 0,79 33,47 37,90 22,70
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 22.10.2021 625,97 EUR 1,68 31,53 45,64 21,05
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 22.10.2021 82,77 EUR 2,20 35,11 50,77 24,92
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 22.10.2021 448,77 EUR 2,57 29,16 32,74 18,85
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 22.10.2021 1194,61 EUR 2,35 24,85 20,89 14,21
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 22.10.2021 525,43 EUR 0,26 27,15 77,94 20,20
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 22.10.2021 733,07 EUR 0,82 6,83 15,06 4,67
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 22.10.2021 645,62 EUR -0,08 26,21 77,84 18,26
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 22.10.2021 574,51 EUR 2,47 30,31 41,50 20,69
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 22.10.2021 1568,72 EUR 3,70 30,50 12,07 23,75
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 22.10.2021 625,51 EUR 2,81 35,76 123,06 29,51
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 22.10.2021 1165,17 EUR 0,29 27,07 91,33 21,57
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 22.10.2021 1116,28 EUR -0,48 17,53 73,35 15,37
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 22.10.2021 175,09 EUR 4,52 48,17 49,47 29,06
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 22.10.2021 494,22 EUR 4,42 46,51 80,58 32,03
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 22.10.2021 7412,29 EUR -0,68 27,40 115,97 21,37

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 22.10.2021 566,43 EUR -0,98 -2,58 2,07 -3,02
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 22.10.2021 253,03 EUR -0,05 -0,63 -2,36 -0,52
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 22.10.2021 167,77 EUR -0,79 -2,86 -5,06 -2,43
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 22.10.2021 456,56 EUR -0,67 7,76 17,68 3,26
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 22.10.2021 264,86 EUR -0,96 1,62 0,72 -0,02
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 22.10.2021 285,60 EUR -1,28 3,74 7,01 -0,41
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 22.10.2021 885,89 EUR 0,26 4,64 -9,12 3,58
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 22.10.2021 536,20 EUR -0,99 6,88 11,25 2,15
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 22.10.2021 57,42 EUR -0,74 -3,35 2,65 -4,00

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)