Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 16.4.2021 16179,94 CZK 3,17 28,29 44,74 9,53
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 16.4.2021 10993,75 CZK 3,58 22,13 28,73 4,59

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 16.4.2021 8954,50 CZK 6,69 48,01 52,60 7,46
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 16.4.2021 231,70 CZK 2,45 32,29 -0,11 10,44
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 16.4.2021 1355,04 CZK 0,39 36,67 47,48 6,20
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 16.4.2021 3949,75 CZK -1,93 34,52 -31,00 17,06
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 16.4.2021 16123,20 CZK 4,74 34,04 32,77 13,84
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 16.4.2021 27220,22 CZK 5,15 15,97 6,80 3,19
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 16.4.2021 14585,60 CZK 5,34 34,32 62,97 4,95
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 16.4.2021 12476,51 CZK 3,48 27,72 35,10 12,62
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 16.4.2021 24962,38 CZK 6,65 40,26 n/a 11,14
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 16.4.2021 3579,75 CZK 3,66 20,00 21,83 4,62
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 16.4.2021 7732,26 CZK 7,63 27,11 n/a 5,91
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 16.4.2021 23023,47 CZK 6,71 41,32 66,42 10,39

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 16.4.2021 2735,30 CZK 0,30 -1,73 -4,65 -3,88

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)