Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 328,09 CZK 29.6.2022 5 článok 6
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 15736,02 CZK 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 9857,12 CZK 29.6.2022 4 článok 9

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 8227,36 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 1158,57 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 5456,44 CZK 29.6.2022 7 článok 8
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 16138,72 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 22483,36 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 12755,63 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 13737,40 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 24732,78 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 3506,07 CZK 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6526,74 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 20896,16 CZK 29.6.2022 6 článok 6

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2265,56 CZK 29.6.2022 3 článok 6