Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 22.10.2021 17205,90 CZK 1,66 21,32 47,98 16,48
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 22.10.2021 11474,24 CZK -0,07 12,73 31,92 9,16

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 22.10.2021 10267,83 CZK 0,85 32,02 66,79 23,23
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 22.10.2021 275,02 CZK 4,15 38,34 13,09 31,09
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 22.10.2021 1308,41 CZK 1,20 10,64 23,58 2,54
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 22.10.2021 4654,38 CZK 12,63 69,85 -21,11 37,94
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 22.10.2021 17690,59 CZK 2,25 34,76 45,88 24,91
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 22.10.2021 30266,80 CZK 2,47 25,17 19,60 14,74
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 22.10.2021 16525,82 CZK 0,05 26,91 77,55 18,91
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 22.10.2021 13375,35 CZK 2,55 30,12 37,63 20,74
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 22.10.2021 29136,75 CZK 2,90 35,71 n/a 29,72
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 22.10.2021 4314,49 CZK 5,58 39,58 41,95 26,10
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 22.10.2021 8895,83 CZK -0,57 27,73 n/a 21,84
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 22.10.2021 24806,23 CZK 1,42 29,39 77,88 18,93

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 22.10.2021 2622,36 CZK -3,14 -8,96 -8,94 -7,85

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)