Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 16.4.2021 290,88 EUR 1,63 7,07 6,08 1,74
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 16.4.2021 1108,10 EUR 3,22 29,29 51,19 9,74
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 16.4.2021 16179,94 CZK 3,17 28,29 44,74 9,53
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 16.4.2021 894,39 EUR 3,58 22,90 34,46 4,57
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 16.4.2021 10993,75 CZK 3,58 22,13 28,73 4,59

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 16.4.2021 1458,02 USD 0,18 47,38 70,01 4,74
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 16.4.2021 1270,08 EUR 2,39 37,67 40,82 18,36
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 16.4.2021 803,22 USD 2,99 51,48 48,34 15,89
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 16.4.2021 8954,50 CZK 6,69 48,01 52,60 7,46
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 16.4.2021 1961,42 EUR 6,65 48,15 75,89 7,37
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 16.4.2021 1430,27 USD 7,28 63,00 85,14 5,13
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 16.4.2021 140,63 EUR 2,41 32,88 1,96 10,35
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 16.4.2021 231,70 CZK 2,45 32,29 -0,11 10,44
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 16.4.2021 64,88 EUR -0,40 26,69 42,06 4,16
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 16.4.2021 2615,13 USD 1,85 52,82 113,57 5,89
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD) LU0430557719 6 16.4.2021 129,14 USD 1,00 51,13 60,48 4,09
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 16.4.2021 1355,04 CZK 0,39 36,67 47,48 6,20
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 16.4.2021 3949,75 CZK -1,93 34,52 -31,00 17,06
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 16.4.2021 769,09 USD -1,78 37,64 -19,91 17,09
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 16.4.2021 167,04 EUR 5,17 41,54 32,03 14,35
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 16.4.2021 585,85 EUR 4,09 42,98 40,16 13,29
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 16.4.2021 75,46 EUR 4,78 34,87 37,58 13,88
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 16.4.2021 16123,20 CZK 4,74 34,04 32,77 13,84
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 16.4.2021 420,91 EUR 3,13 33,06 21,91 11,47
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 16.4.2021 27220,22 CZK 5,15 15,97 6,80 3,19
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 16.4.2021 1078,42 EUR 5,14 16,02 8,33 3,10
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 16.4.2021 481,32 EUR 6,61 43,08 68,65 10,11
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 16.4.2021 700,63 EUR 4,87 7,58 10,34 0,04
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 16.4.2021 2318,11 USD 5,10 11,73 15,75 -1,11
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 16.4.2021 14585,60 CZK 5,34 34,32 62,97 4,95
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 16.4.2021 572,84 EUR 5,30 34,17 64,03 4,93
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 16.4.2021 536,18 EUR 3,52 28,26 39,26 12,64
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 16.4.2021 12476,51 CZK 3,48 27,72 35,10 12,62
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 16.4.2021 1402,52 EUR 4,24 17,16 1,22 10,64
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 16.4.2021 536,85 EUR 6,68 40,92 100,68 11,15
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 16.4.2021 24962,38 CZK 6,65 40,26 n/a 11,14
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 16.4.2021 1779,44 USD -0,88 45,55 108,27 3,11
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 16.4.2021 1020,23 EUR 4,20 24,99 69,88 6,45
NN (L) Health & Well-being LU0546849919 6 16.4.2021 215,00 USD 4,81 37,51 78,87 4,22
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 16.4.2021 1029,60 EUR 4,89 8,42 61,42 6,41
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 16.4.2021 2551,67 USD 5,46 18,69 65,82 4,03
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 16.4.2021 3579,75 CZK 3,66 20,00 21,83 4,62
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 16.4.2021 143,87 EUR 4,31 26,37 27,05 6,04
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 16.4.2021 409,69 EUR 2,97 32,41 60,40 9,45
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 6 16.4.2021 5339,00 JPY -2,75 46,80 44,65 16,27
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 16.4.2021 7732,26 CZK 7,63 27,11 n/a 5,91
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 16.4.2021 6468,84 EUR 7,61 27,53 116,78 5,92
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 16.4.2021 2255,43 USD 8,25 40,31 128,36 3,71
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 16.4.2021 23023,47 CZK 6,71 41,32 66,42 10,39
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 16.4.2021 201,96 USD 6,91 44,63 93,73 10,78
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 16.4.2021 639,18 USD 5,63 33,73 60,04 10,43

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 16.4.2021 574,65 EUR -0,11 3,34 5,58 -1,61
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 16.4.2021 253,91 EUR -0,07 -0,42 -2,22 -0,18
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 16.4.2021 170,42 EUR -0,20 -1,61 -3,61 -0,88
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 16.4.2021 454,05 EUR 0,84 15,25 22,58 2,69
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 16.4.2021 265,84 EUR 0,47 5,92 2,57 0,35
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 16.4.2021 285,76 EUR 1,03 12,38 12,06 -0,36
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 16.4.2021 873,62 EUR 0,16 0,82 -6,02 2,15
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 16.4.2021 534,55 EUR 1,46 17,58 20,68 1,84
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 16.4.2021 2735,30 CZK 0,30 -1,73 -4,65 -3,88
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 16.4.2021 57,92 EUR -0,45 3,45 5,46 -3,16
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 16.4.2021 1387,23 USD 1,92 6,33 18,92 -2,58

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)