Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 20.1.2021 288,10 EUR 1,18 0,58 7,91 0,77
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 20.1.2021 1039,84 EUR 4,35 7,63 49,11 2,98
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 20.1.2021 15206,60 CZK 4,28 6,46 42,65 2,94
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 20.1.2021 861,31 EUR 2,11 7,27 35,21 0,70
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 20.1.2021 10592,26 CZK 2,38 5,96 29,24 0,77

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 20.1.2021 1529,31 USD 14,74 31,94 109,34 9,86
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 20.1.2021 1122,01 EUR 7,08 -10,43 32,00 4,56
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 20.1.2021 716,98 USD 6,13 -2,30 47,69 3,45
NN (L) Climate & Environment - X Cap (EUR) LU0332194157 6 20.1.2021 1872,27 EUR 4,96 23,77 96,42 2,49
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 20.1.2021 8541,60 CZK 4,96 23,06 78,23 2,51
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 20.1.2021 1379,54 USD 4,04 35,00 119,55 1,40
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 20.1.2021 130,99 EUR 3,67 4,68 5,76 2,79
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 20.1.2021 215,78 CZK 3,70 3,91 3,50 2,85
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 20.1.2021 65,21 EUR 9,41 -15,45 84,89 4,69
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 20.1.2021 2692,45 USD 12,05 28,35 119,89 9,02
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD) LU0430557719 6 20.1.2021 134,93 USD 12,17 28,74 112,22 8,75
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 20.1.2021 1402,44 CZK 13,11 16,76 83,53 9,91
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 20.1.2021 3771,36 CZK 12,12 -27,49 -19,34 11,77
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 20.1.2021 733,91 USD 12,28 -23,98 -6,18 11,73
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 20.1.2021 150,63 EUR 5,83 -3,67 25,54 3,11
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 20.1.2021 534,20 EUR 6,19 -0,74 38,11 3,30
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 20.1.2021 68,72 EUR 6,94 -4,57 32,05 3,71
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 20.1.2021 14683,60 CZK 6,89 -5,92 27,26 3,68
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 20.1.2021 391,38 EUR 6,82 -4,01 22,31 3,65
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 20.1.2021 25922,14 CZK 2,94 -20,25 12,57 -1,73
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 20.1.2021 1027,80 EUR 2,95 -19,28 14,30 -1,74
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 20.1.2021 444,65 EUR 4,99 10,92 66,11 1,72
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 20.1.2021 677,46 EUR -1,47 -3,58 17,49 -3,27
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 20.1.2021 2260,32 USD -1,52 0,51 27,01 -3,57
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 20.1.2021 14218,28 CZK 5,70 11,18 69,11 2,31
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 20.1.2021 558,47 EUR 5,71 11,60 70,28 2,30
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 20.1.2021 496,77 EUR 6,37 -2,61 40,98 4,36
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 20.1.2021 11558,03 CZK 6,31 -3,55 36,53 4,33
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 20.1.2021 1275,69 EUR 2,75 -19,87 -2,30 0,63
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 20.1.2021 494,26 EUR 5,30 19,60 97,03 2,33
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 20.1.2021 22983,90 CZK 5,27 18,37 n/a 2,33
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 20.1.2021 2011,65 USD 19,93 52,01 172,85 16,57
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 20.1.2021 985,01 EUR 6,43 2,05 78,21 2,77
NN (L) Health & Well-being LU0546849919 6 20.1.2021 209,75 USD 5,50 11,30 99,27 1,68
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 20.1.2021 1022,93 EUR 7,54 8,37 65,53 5,72
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 20.1.2021 2564,69 USD 6,55 17,62 80,58 4,56
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 20.1.2021 3492,81 CZK 5,75 -6,99 31,36 2,08
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 20.1.2021 139,43 EUR 6,34 -10,59 36,14 2,77
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 20.1.2021 386,91 EUR 5,69 -5,25 n/a 3,37
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 6 20.1.2021 4823,00 JPY 5,72 1,45 33,12 5,03
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 20.1.2021 7333,61 CZK 2,47 4,79 n/a 0,45
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 20.1.2021 6134,74 EUR 2,48 5,56 119,94 0,45
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 20.1.2021 2161,31 USD 1,58 15,15 146,05 -0,62
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 20.1.2021 21459,26 CZK 4,50 9,27 73,56 2,89
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 20.1.2021 187,56 USD 4,63 13,30 102,16 2,89
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 20.1.2021 589,59 USD 3,27 3,20 72,61 1,87

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 20.1.2021 582,86 EUR -0,08 1,84 9,05 -0,21
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 20.1.2021 254,28 EUR -0,05 -0,36 -2,13 -0,03
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 20.1.2021 171,79 EUR -0,17 -0,75 -2,06 -0,09
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 20.1.2021 445,27 EUR 1,10 5,36 28,70 0,70
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 20.1.2021 264,92 EUR 0,23 1,47 3,34 0,00
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 20.1.2021 286,15 EUR 0,17 1,33 17,42 -0,22
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 20.1.2021 865,42 EUR 2,63 -2,75 -6,71 1,19
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 20.1.2021 528,19 EUR 1,08 3,27 32,04 0,63
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 20.1.2021 2842,91 CZK -0,18 4,13 -0,54 -0,09
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 20.1.2021 59,71 EUR -0,28 3,74 10,41 -0,17
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 20.1.2021 1416,37 USD 0,15 7,24 24,66 -0,54

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)