Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 193,51 EUR 29.6.2022 5 článok 6
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 328,09 CZK 29.6.2022 5 článok 6
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 262,35 EUR 29.6.2022 4 článok 8
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 1056,76 EUR 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 15736,02 CZK 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 779,80 EUR 29.6.2022 4 článok 9
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 9857,12 CZK 29.6.2022 4 článok 9

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 1091,61 USD 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 1284,55 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 710,66 USD 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 8227,36 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 1750,35 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 1116,50 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 36,31 EUR 1.3.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0273689645 330,58 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 2013,37 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 94,40 USD 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 1158,57 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 5456,44 CZK 29.6.2022 7 článok 8
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 1056,15 USD 29.6.2022 7 článok 8
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 149,05 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 560,89 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 74,17 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 16138,72 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 425,72 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 22483,36 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 866,76 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 433,30 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 719,42 EUR 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 2262,35 USD 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 12755,63 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 486,15 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 578,62 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 13737,40 CZK 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 1419,87 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 520,91 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 24732,78 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Greater China Equity P Cap (EUR) LU0273689215 779,95 EUR 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 1217,73 USD 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 964,38 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 177,76 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 1142,22 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 2461,33 USD 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 3506,07 CZK 29.6.2022 5 článok 8
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 147,56 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 454,76 EUR 29.6.2022 6 článok 8
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 5574,00 JPY 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6526,74 CZK 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 5312,08 EUR 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 1620,16 USD 29.6.2022 6 článok 9
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 20896,16 CZK 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 183,87 USD 29.6.2022 6 článok 6
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 644,24 USD 29.6.2022 6 článok 6

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 474,98 EUR 29.6.2022 3 článok 8
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 251,90 EUR 29.6.2022 1 článok 8
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 154,79 EUR 29.6.2022 2 článok 8
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 389,41 EUR 29.6.2022 4 článok 8
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 235,57 EUR 29.6.2022 3 článok 8
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 242,91 EUR 29.6.2022 3 článok 8
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 771,70 EUR 29.6.2022 4 článok 8
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 452,72 EUR 29.6.2022 4 článok 8
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2265,56 CZK 29.6.2022 3 článok 6
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 1210,92 USD 29.6.2022 4 článok 8