Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 11.6.2021 292,38 EUR 1,36 6,65 7,10 2,26
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 11.6.2021 1113,64 EUR 2,47 24,60 54,93 10,28
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 11.6.2021 16242,68 CZK 2,42 23,66 48,32 9,95
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 11.6.2021 904,26 EUR 1,97 17,87 40,35 5,72
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 11.6.2021 11134,11 CZK 2,05 17,96 34,74 5,93

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 11.6.2021 1425,44 USD 5,60 35,06 73,98 2,40
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 11.6.2021 1316,56 EUR 0,17 35,35 51,68 22,69
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 11.6.2021 841,74 USD -0,01 45,76 63,92 21,45
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 11.6.2021 8943,54 CZK 3,39 37,60 57,50 7,33
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 11.6.2021 1958,00 EUR 3,36 37,41 78,36 7,18
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 11.6.2021 1443,40 USD 3,17 47,98 92,59 6,09
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 11.6.2021 154,79 EUR 3,98 44,33 4,89 21,46
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 11.6.2021 255,20 CZK 4,02 44,12 2,87 21,64
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 11.6.2021 69,09 EUR 5,48 21,83 62,45 10,92
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 11.6.2021 2676,98 USD 5,43 42,76 118,62 8,39
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD) LU0430557719 6 11.6.2021 131,62 USD 4,65 40,07 74,19 6,09
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 11.6.2021 1366,06 CZK 4,84 29,53 56,13 7,06
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 11.6.2021 4408,14 CZK 3,08 30,32 -21,16 30,64
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 11.6.2021 859,49 USD 3,13 32,51 -8,64 30,85
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 11.6.2021 175,02 EUR 3,43 35,31 48,12 19,81
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 11.6.2021 610,83 EUR 2,94 34,01 57,94 18,12
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 11.6.2021 79,07 EUR 3,54 32,67 54,13 19,33
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 11.6.2021 16884,88 CZK 3,53 32,10 48,77 19,22
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 11.6.2021 439,56 EUR 2,64 28,23 37,49 16,41
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 11.6.2021 29403,10 CZK 7,76 18,88 17,61 11,47
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 11.6.2021 1164,10 EUR 7,73 18,74 19,22 11,29
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 11.6.2021 493,83 EUR 3,25 35,65 83,12 12,97
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 11.6.2021 718,02 EUR 0,86 12,39 15,19 2,52
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 11.6.2021 2388,67 USD 0,83 16,01 22,24 1,90
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 11.6.2021 14618,85 CZK 4,52 24,47 67,53 5,19
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 11.6.2021 573,47 EUR 4,51 24,13 68,45 5,05
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 11.6.2021 543,77 EUR 1,91 27,27 46,52 14,23
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 11.6.2021 12645,64 CZK 1,89 26,86 42,14 14,15
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 11.6.2021 1484,92 EUR 7,05 20,09 6,78 17,14
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 11.6.2021 546,34 EUR 3,94 33,97 107,83 13,11
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 11.6.2021 25397,16 CZK 3,92 33,59 n/a 13,07
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 11.6.2021 1827,85 USD 9,13 39,75 123,39 5,92
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 11.6.2021 1045,96 EUR 4,45 20,80 92,16 9,13
NN (L) Health & Well-being LU0546849919 6 11.6.2021 222,83 USD 4,25 30,07 107,55 8,02
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 11.6.2021 1051,12 EUR 2,58 14,49 67,45 8,63
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 11.6.2021 2631,50 USD 2,35 22,67 76,45 7,29
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 11.6.2021 3858,14 CZK 5,13 21,51 41,54 12,76
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 11.6.2021 158,52 EUR 5,66 28,42 51,10 16,84
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 11.6.2021 441,34 EUR 3,21 29,27 81,35 17,91
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 6 11.6.2021 5361,00 JPY 2,74 34,19 56,94 16,75
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 11.6.2021 7812,38 CZK 5,89 19,78 n/a 7,00
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 11.6.2021 6529,10 EUR 5,87 19,80 119,33 6,91
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 11.6.2021 2301,36 USD 5,66 29,01 137,02 5,82
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 11.6.2021 23385,51 CZK 1,77 35,18 73,25 12,12
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 11.6.2021 205,53 USD 1,83 37,82 101,62 12,74
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 11.6.2021 654,91 USD 0,11 34,80 67,24 13,15

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 11.6.2021 574,38 EUR 0,97 1,65 4,45 -1,66
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 11.6.2021 253,66 EUR -0,05 -0,50 -2,27 -0,28
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 11.6.2021 170,17 EUR 0,32 -1,35 -4,12 -1,03
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 11.6.2021 457,95 EUR 1,09 12,18 23,62 3,57
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 11.6.2021 267,11 EUR 0,58 4,51 2,46 0,83
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 11.6.2021 288,98 EUR 1,28 8,13 13,35 0,76
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 11.6.2021 869,60 EUR 0,48 0,97 -4,55 1,68
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 11.6.2021 539,13 EUR 0,95 12,11 19,64 2,71
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 11.6.2021 2751,60 CZK 0,52 -4,06 -4,09 -3,30
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 11.6.2021 57,91 EUR 0,84 0,26 4,89 -3,18
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 11.6.2021 1411,20 USD 1,87 4,93 20,36 -0,90

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)