Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 189,31 EUR 18.8.2022 5 článok 6
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 324,01 CZK 18.8.2022 5 článok 6
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 269,30 EUR 18.8.2022 4 článok 8
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 1149,93 EUR 18.8.2022 5 článok 8
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 17272,67 CZK 18.8.2022 5 článok 8
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 815,51 EUR 18.8.2022 4 článok 8
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 10463,47 CZK 18.8.2022 4 článok 8

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 1022,58 USD 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 1428,20 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 763,83 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 10059,12 CZK 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 2119,28 EUR 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 1306,82 USD 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 31,32 EUR 30.6.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0273689645 342,95 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 2019,13 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 93,98 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 1204,64 CZK 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 5863,81 CZK 18.8.2022 7 článok 8
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 1130,34 USD 18.8.2022 7 článok 8
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 157,91 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 599,81 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 78,52 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 17237,12 CZK 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 451,80 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 24239,20 CZK 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 925,24 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 473,03 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 765,84 EUR 18.8.2022 5 článok 8
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 2400,00 USD 18.8.2022 5 článok 8
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 15309,63 CZK 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 577,84 EUR 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 631,97 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 15144,92 CZK 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 1567,90 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 598,21 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 28661,68 CZK 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Greater China Equity P Cap (EUR) LU0273689215 715,57 EUR 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 1079,26 USD 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 1089,22 EUR 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 194,09 USD 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 1214,41 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 2528,01 USD 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 3476,47 CZK 18.8.2022 5 článok 8
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 147,12 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 467,68 EUR 18.8.2022 6 článok 8
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 5663,00 JPY 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 7886,18 CZK 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6356,82 EUR 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 1874,21 USD 18.8.2022 6 článok 9
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 23551,43 CZK 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 206,16 USD 18.8.2022 6 článok 6
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 697,98 USD 18.8.2022 6 článok 8

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Názov fondu ISIN Denná cena Mena Dátum Riziková trieda SFDR
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 491,11 EUR 18.8.2022 3 článok 8
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 251,75 EUR 18.8.2022 1 článok 8
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 158,09 EUR 18.8.2022 2 článok 8
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 414,15 EUR 18.8.2022 4 článok 8
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 240,29 EUR 18.8.2022 3 článok 8
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 248,67 EUR 18.8.2022 3 článok 8
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 813,20 EUR 18.8.2022 4 článok 8
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 477,18 EUR 18.8.2022 4 článok 8
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2383,96 CZK 18.8.2022 3 článok 6
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 1247,10 USD 18.8.2022 4 článok 6