Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 22.10.2021 296,05 EUR -0,02 5,47 5,67 3,55
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 22.10.2021 1179,07 EUR 1,61 21,86 54,11 16,76
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 22.10.2021 17205,90 CZK 1,66 21,32 47,98 16,48
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 22.10.2021 928,02 EUR -0,42 11,94 36,52 8,50
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 22.10.2021 11474,24 CZK -0,07 12,73 31,92 9,16

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 22.10.2021 1412,66 USD 3,08 15,71 56,31 1,48
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 22.10.2021 1458,18 EUR 6,20 52,02 51,16 35,89
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 22.10.2021 896,59 USD 5,59 49,61 61,79 29,36
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 22.10.2021 10267,83 CZK 0,85 32,02 66,79 23,23
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 22.10.2021 2240,33 EUR 0,75 31,50 81,50 22,64
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 22.10.2021 1588,32 USD 0,18 29,41 94,12 16,74
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 22.10.2021 166,34 EUR 4,02 37,87 14,92 30,52
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 22.10.2021 275,02 CZK 4,15 38,34 13,09 31,09
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 22.10.2021 77,87 EUR 5,23 44,31 62,50 25,01
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 22.10.2021 2533,49 USD 2,20 15,91 106,90 2,58
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 22.10.2021 121,16 USD 0,58 9,16 36,24 -2,35
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 22.10.2021 1308,41 CZK 1,20 10,64 23,58 2,54
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 22.10.2021 4654,38 CZK 12,63 69,85 -21,11 37,94
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 22.10.2021 910,69 USD 12,62 71,87 -8,96 38,64
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 22.10.2021 179,24 EUR 0,79 33,47 37,90 22,70
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 22.10.2021 625,97 EUR 1,68 31,53 45,64 21,05
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 22.10.2021 82,77 EUR 2,20 35,11 50,77 24,92
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 22.10.2021 17690,59 CZK 2,25 34,76 45,88 24,91
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 22.10.2021 448,77 EUR 2,57 29,16 32,74 18,85
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 22.10.2021 30266,80 CZK 2,47 25,17 19,60 14,74
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 22.10.2021 1194,61 EUR 2,35 24,85 20,89 14,21
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 22.10.2021 525,43 EUR 0,26 27,15 77,94 20,20
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 22.10.2021 733,07 EUR 0,82 6,83 15,06 4,67
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 22.10.2021 2404,73 USD 0,78 6,33 23,05 2,59
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 22.10.2021 16525,82 CZK 0,05 26,91 77,55 18,91
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 22.10.2021 645,62 EUR -0,08 26,21 77,84 18,26
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 22.10.2021 574,51 EUR 2,47 30,31 41,50 20,69
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 22.10.2021 13375,35 CZK 2,55 30,12 37,63 20,74
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 22.10.2021 1568,72 EUR 3,70 30,50 12,07 23,75
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 22.10.2021 625,51 EUR 2,81 35,76 123,06 29,51
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 22.10.2021 29136,75 CZK 2,90 35,71 n/a 29,72
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 22.10.2021 1771,11 USD 5,26 12,65 87,23 2,63
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 22.10.2021 1165,17 EUR 0,29 27,07 91,33 21,57
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 22.10.2021 238,72 USD -0,28 25,04 104,68 15,72
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 22.10.2021 1116,28 EUR -0,48 17,53 73,35 15,37
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 22.10.2021 2682,69 USD -1,09 15,08 80,93 9,37
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 22.10.2021 4314,49 CZK 5,58 39,58 41,95 26,10
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 22.10.2021 175,09 EUR 4,52 48,17 49,47 29,06
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 22.10.2021 494,22 EUR 4,42 46,51 80,58 32,03
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 6 22.10.2021 5416,00 JPY -2,26 31,04 45,67 17,94
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 22.10.2021 8895,83 CZK -0,57 27,73 n/a 21,84
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 22.10.2021 7412,29 EUR -0,68 27,40 115,97 21,37
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 22.10.2021 2512,65 USD -1,24 25,38 131,18 15,53
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 22.10.2021 24806,23 CZK 1,42 29,39 77,88 18,93
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 22.10.2021 218,11 USD 1,42 31,04 105,42 19,64
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 22.10.2021 678,48 USD 2,85 26,61 62,66 17,22

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 22.10.2021 566,43 EUR -0,98 -2,58 2,07 -3,02
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 22.10.2021 253,03 EUR -0,05 -0,63 -2,36 -0,52
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 22.10.2021 167,77 EUR -0,79 -2,86 -5,06 -2,43
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 22.10.2021 456,56 EUR -0,67 7,76 17,68 3,26
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 22.10.2021 264,86 EUR -0,96 1,62 0,72 -0,02
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 22.10.2021 285,60 EUR -1,28 3,74 7,01 -0,41
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 22.10.2021 885,89 EUR 0,26 4,64 -9,12 3,58
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 22.10.2021 536,20 EUR -0,99 6,88 11,25 2,15
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 22.10.2021 2622,36 CZK -3,14 -8,96 -8,94 -7,85
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 22.10.2021 57,42 EUR -0,74 -3,35 2,65 -4,00
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 22.10.2021 1412,50 USD -1,32 1,84 19,06 -0,81

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)