Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 23.9.2021 296,36 EUR -0,20 6,50 5,71 3,65
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 23.9.2021 1160,10 EUR -0,60 23,62 53,74 14,89
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 23.9.2021 16918,66 CZK -0,62 22,99 47,42 14,53
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 23.9.2021 939,84 EUR -0,83 15,01 39,07 9,88
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 23.9.2021 11581,35 CZK -0,78 15,63 33,85 10,18

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 23.9.2021 1380,17 USD -0,98 20,38 50,98 -0,85
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 23.9.2021 1368,34 EUR -1,15 46,85 46,46 27,52
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 23.9.2021 848,79 USD -1,16 48,52 53,43 22,46
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 23.9.2021 10283,36 CZK -0,15 40,50 65,08 23,41
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 23.9.2021 2245,97 EUR -0,21 40,03 85,53 22,95
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 23.9.2021 1606,40 USD -0,22 41,61 94,21 18,07
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 23.9.2021 158,82 EUR 2,97 35,03 12,34 24,62
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 23.9.2021 262,22 CZK 3,01 35,36 10,37 24,99
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 23.9.2021 74,30 EUR 2,05 41,71 59,31 19,28
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 23.9.2021 2498,87 USD -0,35 22,75 104,08 1,18
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 23.9.2021 121,79 USD -0,63 18,44 37,37 -1,84
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 23.9.2021 1303,19 CZK -0,60 16,86 27,20 2,13
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 23.9.2021 4115,61 CZK 5,39 51,31 -27,40 21,97
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 23.9.2021 805,55 USD 5,39 53,23 -16,06 22,64
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 23.9.2021 179,19 EUR -0,06 34,78 38,97 22,67
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 23.9.2021 619,24 EUR -0,97 32,69 48,05 19,75
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 23.9.2021 81,52 EUR 0,05 34,63 47,57 23,03
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 23.9.2021 17413,45 CZK 0,07 34,20 42,66 22,95
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 23.9.2021 439,62 EUR -1,10 27,81 30,16 16,43
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 23.9.2021 29918,05 CZK -3,14 26,55 12,73 13,42
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 23.9.2021 1182,25 EUR -3,18 26,30 14,09 13,03
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 23.9.2021 532,41 EUR -0,56 32,55 77,39 21,79
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 23.9.2021 726,26 EUR -0,69 7,28 12,01 3,70
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 23.9.2021 2387,53 USD -0,72 7,97 18,21 1,85
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 23.9.2021 16622,88 CZK 1,09 35,74 79,89 19,61
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 23.9.2021 650,26 EUR 1,02 35,09 80,42 19,11
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 23.9.2021 558,78 EUR -1,28 30,53 41,11 17,39
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 23.9.2021 12998,71 CZK -1,28 30,27 37,07 17,34
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 23.9.2021 1525,42 EUR -0,10 27,60 6,38 20,33
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 23.9.2021 611,47 EUR -0,47 38,87 120,41 26,60
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 23.9.2021 28455,47 CZK -0,47 38,71 n/a 26,69
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 23.9.2021 1705,75 USD -2,40 15,90 78,30 -1,16
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 23.9.2021 1165,85 EUR 1,23 31,63 97,25 21,64
NN (L) Health & Well-being X Cap (USD) LU0546849919 6 23.9.2021 240,97 USD 1,21 33,11 106,52 16,81
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 23.9.2021 1124,57 EUR -1,33 19,73 69,85 16,22
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 23.9.2021 2727,60 USD -1,38 20,48 73,49 11,20
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 23.9.2021 4107,75 CZK 0,55 34,40 40,04 20,06
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 23.9.2021 168,64 EUR 1,22 43,76 49,17 24,30
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 23.9.2021 473,76 EUR 1,79 41,77 73,52 26,57
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 6 22.9.2021 5409,00 JPY 5,05 32,31 48,93 17,79
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 23.9.2021 8984,63 CZK 1,60 32,56 n/a 23,06
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 23.9.2021 7494,96 EUR 1,56 32,30 127,08 22,72
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 23.9.2021 2563,10 USD 1,55 33,80 137,89 17,85
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 23.9.2021 24449,76 CZK -1,64 33,51 73,91 17,22
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 23.9.2021 214,99 USD -1,57 35,39 101,26 17,93
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 23.9.2021 659,26 USD -2,35 31,21 57,62 13,90

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 23.9.2021 573,67 EUR -0,60 -0,86 2,50 -1,78
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 23.9.2021 253,17 EUR -0,06 -0,61 -2,35 -0,47
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 23.9.2021 169,26 EUR -0,65 -1,91 -4,70 -1,56
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 23.9.2021 460,89 EUR 0,34 10,78 19,84 4,24
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 23.9.2021 267,57 EUR -0,04 3,40 1,79 1,00
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 23.9.2021 289,88 EUR 0,08 6,10 9,50 1,08
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 23.9.2021 888,17 EUR 0,78 4,92 -4,34 3,85
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 23.9.2021 542,12 EUR 0,49 10,42 14,05 3,28
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 23.9.2021 2710,46 CZK -0,81 -6,53 -6,22 -4,75
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 23.9.2021 57,93 EUR -0,89 -2,08 3,02 -3,14
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 23.9.2021 1436,38 USD 0,37 3,08 20,76 0,87

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)