Prehľad fondov

Zobrazenie fondov podľa meny

Zobrazenie fondov podľa zamerania

Zmiešané NN Fondy

Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 13.5.2021 287,63 EUR -0,68 6,24 5,47 0,60
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 13.5.2021 1077,05 EUR -1,97 24,07 50,11 6,66
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 13.5.2021 15716,74 CZK -2,04 23,01 43,68 6,39
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 13.5.2021 880,29 EUR -0,80 19,92 34,42 2,92
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 13.5.2021 10830,21 CZK -0,66 19,46 28,87 3,04

Akciové NN Fondy

Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 13.5.2021 1329,25 USD -8,40 33,89 66,95 -4,51
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 13.5.2021 1301,57 EUR 3,06 45,82 48,54 21,29
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 13.5.2021 829,63 USD 3,98 62,84 58,79 19,70
NN (L) Climate & Environment X Cap (CZK) LU0429746091 6 13.5.2021 8552,67 CZK -3,28 40,39 50,96 2,64
NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) LU0332194157 6 13.5.2021 1872,86 EUR -3,30 40,56 72,57 2,52
NN (L) Climate & Environment X Cap (USD) LU0121174006 6 13.5.2021 1376,47 USD -2,44 56,95 84,32 1,17
NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) LU0518135024 5 13.5.2021 148,37 EUR 6,12 43,23 5,44 16,42
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 13.5.2021 244,51 CZK 6,13 42,52 3,35 16,54
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 13.5.2021 65,31 EUR 0,69 27,09 48,97 4,85
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 13.5.2021 2513,83 USD -2,87 47,48 105,30 1,79
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD) LU0430557719 6 13.5.2021 124,56 USD -2,79 44,33 66,95 0,39
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 13.5.2021 1296,87 CZK -3,65 28,55 51,25 1,64
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 7 13.5.2021 4159,78 CZK 3,85 36,68 -24,76 23,28
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 13.5.2021 810,55 USD 3,94 39,64 -12,70 23,40
NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) LU0113307978 6 13.5.2021 166,89 EUR 1,29 44,95 35,72 14,25
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 13.5.2021 585,41 EUR 1,10 44,93 44,97 13,20
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 13.5.2021 75,50 EUR 1,53 37,67 41,84 13,95
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 6 13.5.2021 16124,20 CZK 1,48 36,92 36,86 13,85
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 6 13.5.2021 423,87 EUR 1,65 34,80 27,25 12,26
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 6 13.5.2021 27055,50 CZK 0,59 21,27 5,71 2,57
NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) LU0121177280 6 13.5.2021 1071,44 EUR 0,56 21,24 7,18 2,43
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 13.5.2021 472,28 EUR -0,48 39,33 70,09 8,04
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 13.5.2021 708,51 EUR 2,16 13,28 11,49 1,16
NN (L) Food & Beverages X Cap USD LU0121192677 5 13.5.2021 2353,24 USD 2,65 18,36 18,04 0,39
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 13.5.2021 13837,66 CZK -3,86 24,54 59,96 -0,43
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) LU0250170304 6 13.5.2021 542,91 EUR -3,95 24,34 60,86 -0,55
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 6 13.5.2021 527,99 EUR -0,72 28,36 42,68 10,92
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 6 13.5.2021 12280,27 CZK -0,78 27,82 38,40 10,85
NN (L) Global Real Estate X Cap EUR LU0250183208 6 13.5.2021 1383,14 EUR 0,21 23,04 -0,35 9,11
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 13.5.2021 519,43 EUR -1,83 32,15 98,45 7,54
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 6 13.5.2021 24150,68 CZK -1,84 31,58 n/a 7,52
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 13.5.2021 1642,72 USD -6,92 32,52 109,63 -4,81
NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) LU0121202492 6 13.5.2021 997,23 EUR -0,84 19,91 76,94 4,05
NN (L) Health & Well-being LU0546849919 6 13.5.2021 211,81 USD 0,04 33,89 89,05 2,68
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 13.5.2021 1023,86 EUR 1,39 6,65 65,97 5,82
NN (L) Health Care X Cap (USD) LU0121188642 6 13.5.2021 2556,52 USD 2,25 18,49 73,00 4,23
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 13.5.2021 3647,92 CZK 2,63 21,62 30,01 6,62
NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) LU0176676459 6 13.5.2021 149,04 EUR 4,44 32,13 37,83 9,85
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 13.5.2021 426,74 EUR 4,56 35,11 74,64 14,01
NN (L) Japan Equity X Cap (JPY) LU0113305683 6 13.5.2021 5129,00 JPY -3,39 40,29 43,31 11,69
NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK) LU2033393641 6 13.5.2021 7284,25 CZK -4,59 18,77 n/a -0,23
NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) LU0332192888 6 13.5.2021 6089,59 EUR -4,65 19,01 112,02 -0,29
NN (L) Smart Connectivity X Cap (USD) LU0121174428 6 13.5.2021 2139,96 USD -3,80 32,89 126,65 -1,60
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK) LU0405488825 6 13.5.2021 22639,09 CZK -0,05 39,21 69,16 8,54
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 13.5.2021 198,83 USD 0,09 42,45 96,98 9,07
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 13.5.2021 648,69 USD 2,61 40,45 70,45 12,08

NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu

Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.

Výnos (%)
Názov fondu ISIN Riziková trieda* Dátum Cena/ks Mena 1 mesiac 1 rok 5 rokov YTD 2021
NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) LU0546918151 3 13.5.2021 568,75 EUR -0,91 2,41 4,36 -2,62
NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) LU0546916965 1 13.5.2021 253,80 EUR -0,05 -0,44 -2,24 -0,22
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 13.5.2021 169,59 EUR -0,49 -2,26 -4,13 -1,37
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 4 13.5.2021 452,79 EUR -0,12 17,62 23,20 2,40
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) LU0809670986 3 13.5.2021 265,39 EUR -0,06 5,96 2,24 0,18
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 13.5.2021 284,91 EUR 0,01 11,62 11,77 -0,66
NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) LU0546921882 4 13.5.2021 866,53 EUR -0,64 0,82 -4,58 1,32
NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) LU0548664886 4 13.5.2021 533,65 EUR 0,03 18,37 19,71 1,67
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 13.5.2021 2737,69 CZK 0,22 -5,34 -4,54 -3,79
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 13.5.2021 57,42 EUR -0,81 3,03 4,72 -4,00
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 13.5.2021 1380,91 USD -0,07 5,74 18,21 -3,03

* Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI) je ukazovateľ rizika v čase. Historické údaje, ako napríklad tie, ktoré sa používajú pri výpočte tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho profilu rizík fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nezmenený, môže sa časom meniť. Ani najnižšia kategória neoznačuje bezrizikovú investíciu. (1 = Nižšie riziko – potenciálne nižšia výnosnosť/ 7 = Vyššie riziko – potenciálne vyššia výnosnosť)