Zmiešané fondy

Fondy                   Prečo investovať                   Ako minimalizovať riziko                    

Ponúkame komplexné riešenie portfólia prostredníctvom investície do zmiešaných fondov. Nedovoľte inflácii, aby znehodnotila vaše úspory. Vy investujete, my sa staráme.

 

Fondy        

             

 

 

NN (L) First Class Multi Asset

Konzervatívna stratégia pre dlhodobý rast kapitálu

Zmiešaný fond, ktorého cieľom je priniesť na päťročnom investičnom horizonte stabilné zhodnotenie prekonávajúce o 3 % ročne výnos peňažného trhu a zároveň si udržať mierny rizikový profil s priemernou volatilitou (kolísaním ceny) do 5 % ročne. Stratégia fondu umožňuje investovať do rôznych tried aktív, ako sú štátne a firemné dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, meny alebo komodity. Fond obmedzuje možný pokles svojej hodnoty. Preto je v portfóliu vždy aspoň 50 % bezpečnejších aktív.

 

Základné informácie                                   Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0809674541                         Mesačná správa fondu (EUR)            

Stupeň rizika                                                 

Mena                                           EUR                            

Odporúčaný inv. horizont        4–5 rokov
                                                                                                          


                    

                                                                                                                                

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Stratégia založená na princípe zodpovedného investovania

Vyvážené portfólio akcií a dlhopisov so zameraním na zodpovednosť. Fond kombinuje akciové a dlhopisové investície v pomere 50 : 50 a manažér portfólia prispôsobuje tento pomer aktuálnemu vývoju trhu. Všetky spoločnosti v portfóliu musia spĺňať náročné kritériá spoločensko-environmentálnej zodpovednosti.

 

Základné informácie                                   Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0119197159                         Mesačná správa fondu (EUR)            

Stupeň rizika                                                  Produktový list                                        

Mena                                           EUR   

Odporúčaný inv. horizont       aspoň 5 rokov                                                       

Morningstar                              
                                                   


 

 

NN (L) Patrimonial Aggressive

Dynamická investícia do svetových akcií a európskych dlhopisov

Dynamické portfólio akciových a dlhopisových fondov, do ktorých fond investuje v pomere 75 : 25. Pomer akcií a dlhopisov mení manažér portfólia v závislosti od meniacich sa trhových podmienok. Dôraz sa kladie na stabilný rast kapitálu a rozloženie investičného rizika.

 

Základné informácie                                   Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0119195450                         Mesačná správa fondu (EUR)            

Stupeň rizika                                                  Produktový list                                        

Mena                                           EUR  

Odporúčaný inv. horizont       viac ako 5 rokov                                                

Morningstar                              
                                                    


 

 

Prečo investovať

Vytvorte si finančnú rezervu...

 

Na dôchodok

Budúca podoba penzijného systému je neistá. Parametre sa často menia a bez zásadnej reformy sa nemôžeme spoľahnúť na to, že nám v dôchodkovom veku pokryje všetky dôležité výdavky. NN zmiešané fondy tak ponúkajú doplnok k štandardným penzijným produktom. Ich prostredníctvom môžete pravidelne investovať a vytvoriť si finančnú rezervu, ktorú potom využijete na pokrytie svojich potrieb v dôchodkovom veku.

Pre deti na štúdiá

S vekom detí rastú aj výdavky na ich vzdelanie a záujmové aktivity. Po dosiahnutí plnoletosti sa budú rozhodovať, či budú pokračovať v štúdiu alebo sa vrhnú do pracovného procesu. V každom prípade bez finančnej rezervy bude ich štart do života náročný. S pomocou NN zmiešaných fondov im môžete odmalička, po malých sumách a postupne vytvárať finančnú rezervu, ktorá im tento štart uľahčí.

Na nové bývanie

Nechcete už viac bývať v podnájme, potrebujete zrekonštruovať byt alebo ste si vysnívali vlastný dom? Tak či onak, obstarať si vlastné bývanie nie je lacná záležitosť. Úrokové sadzby hypoték rastú a každý žiadateľ musí zložiť časť úveru v hotovosti. Investujte do NN zmiešaných fondov a vytvorte si finančnú rezervu, ktorá vám pomôže zrealizovať vysnívané bývanie.

Na čokoľvek iné

Potrebujete väčšie auto pre rodinu? Chcete si postaviť bazén na záhrade? Alebo si chcete urobiť rok prázdnin a precestovať svet krížom krážom? Nič nie je nemožné. Dôležité je stanoviť si konkrétny cieľ, reálny časový horizont a priebežne vytvárať finančné rezervy. NN zmiešané fondy vám môžu pomôcť dosiahnuť vysnívané ciele skôr, než by ste čakali. Záleží len od vás.

 

Nebojte sa rizika, naučte sa ho minimalizovať

Žiadna investícia nie je bez rizika. Hodnota vašej investície môže rásť alebo klesať v závislosti od vývoja trhov a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Tieto riziká je však možné minimalizovať, stačí dodržiavať základné investičné princípy.

 

1

Rozložte portfólio medzi viac druhov aktív

Ideálne sú zmiešané fondy, ktoré rozložia riziko v portfóliu za vás a vy sa nemusíte o nič starať.

 

2

Dodržte investičný horizont

Každá investícia má svoj odporúčaný investičný horizont a jeho dodržanie zvyšuje pravdepodobnosť, že dosiahnete očakávané zhodnotenie.

Rezervu investujte vždy krátkodobo a konzervatívne, peniaze na dôchodok dlhodobo, a pokiaľ vám to vaša tolerancia rizika dovolí, tak aj dynamicky.

 

3

Investujte pravidelne

Neinvestujte jednorazovo. Pravidelné investovanie znamená, že po dlhší čas nakupujete postupne a za menšie objemy peňazí.

 

4

Rozdeľte úspory medzi rôzne finančné nástroje

Podielové fondy, doplnkové penzijné sporenie, stavebné sporenie a ďalšie.

 

 


Koľko môže vyniesť pravidelná investícia

Neviete si rady s nasporením určitej sumy, chcete poznať možné očakávané zhodnotenie svojich úspor v budúcnosti alebo si chcete nasporiť niečo na prilepšenie na dôchodku? Pri plánovaní investičných cieľov alebo výplaty renty vám pomôže mobilná aplikácia Kalkulačka NN Fondy.