Tematické zodpovedné investovanie

Fondy      Ciele udržateľného rozvoja OSN      Prečo investovať zodpovedne      Prečo investovať s nami

Význam spoločensky zodpovedného investovania celosvetovo rastie. Vytvára priestor na zachovanie dlhodobých ziskov a podmienok udržateľného rozvoja pre budúce generácie. Preto sa zodpovedné investovanie oplatí.

Kľúčovým faktorom úspechu je identifikácia zdrojov budúceho rastu. V NN Investment Partners veríme, že týmto faktorom sú pozitívne merateľné dopady v jednom zo sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN. Našou víziou je významne prispieť k riešeniu týchto výziev a dosiahnuť pritom atraktívny výnos.

Sme presvedčení, že investície do týchto pre budúcnosť zásadných tém nám umožnia zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu. Ide o investície do spoločností, ktoré reagujú dostatočne rýchlo a pružne na najnovšie trendy rovnako ako na neustále sa meniace trhové prostredie, ktoré vedia využiť vo svoj prospech. Zároveň ide o lídrov vo svojom odvetví.

 

 

Fondy

    

    

 

 

NN (L) Health & Well-Being

Téma: ľudia a spoločnosť

Do portfólia fondu vyberáme firmy, ktoré nielenže dosahujú atraktívne finančné výnosy, ale tiež prispievajú k zdravému životnému štýlu a blahobytu ľudí po celom svete. Investíciou do fondu môžete ťažiť z dlhodobých globálnych sociálnych trendov, akými sú starnutie populácie a rastúca stredná trieda, fenomén zdravého životného štýlu, či potreba efektívnejších riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0121202492                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                     

Mena                                           EUR                                              

         


 

 

NN (L) Climate & Environment

Téma: životné prostredie

Fond investuje do akcií firiem, ktoré prispievajú nižšiemu zaťaženiu životného prostredia, pričom dosahujú atraktívnych finančných výnosov. Potenciál fondu vyplýva z nutnosti splniť dlhodobé globálne požiadavky na životné prostredie, akými sú zmiernenie klimatických zmien, zabezpečenie udržateľnosti prírodných zdrojov, či znižovanie miery znečistenia vzduchu, vody a pôdy.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0332194157                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                       Produktový list                                          

Mena                                           EUR                                                

         


 

 

NN (L) Smart Connectivity

Téma: inovácie a udržateľný rozvoj

Fond investuje do akcií firiem, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju spoločnosti prostredníctvom inovácií a technológií. Takéto firmy majú konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej sa im bude dariť v budúcnosti lepšie ako jej konkurentom. Dôraz je kladený tiež na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu. Fond reaguje najmä na potrebu zvýšenia produktivity práce, ktorú ovplyvňuje zvyšujúca sa miera urbanizácie, industrializácia a digitalizácia.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0332192888                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                       Produktový list                                          

Mena                                           EUR                                                


 

 

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na burze, ktorých činnosť okrem finančného zhodnotenia prináša aj pozitívne merateľné dopady v jednom zo sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN. Fond sa zameriava na kvalitné a inovatívne firmy so silnou konkurenčnou výhodou.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0250170304                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Mena                                           EUR                     


 

 

Ciele udržateľného rozvoja OSN

Sedemnásť cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) predstavuje program rozvoja na nasledujúcich 15 rokov (2015 – 2030). Ciele udržateľného rozvoja sú výsledkom niekoľkoročného procesu rokovaní, ktorý sa začal na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Riu de Janeiro. Na formulácii cieľov SDG sa podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry i akademickej obce.


 

 

 

Prečo investovať zodpovedne

 

1

Návratnosť investícií sa zvyšuje predovšetkým vďaka dôrazu na udržateľný spôsob riadenia firiem, do ktorých fondy investujú.

2

Investujete do firiem, ktoré aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a sociálnej udržateľnosti.

3

Prispievate v boji proti zmene klímy a pomáhate znižovať uhlíkovú stopu.

4

Podporujete slušný prístup k zamestnancom, dodržiavanie ľudských práv, boj proti detskej práci a diskriminácii.

5

Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

 

 


 

 

Prečo investovať s nami

V NN Investment Partners považujeme spoločensky zodpovedné investovanie za najlepší spôsob, ako je možné zvýšiť návratnosť vlastnej investície v pomere k rizikám a zároveň prispieť spoločnosti ako celku. Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam s uplatňovaním ESG kritérií vo väčšine svojich investičných stratégiách je spoločnosť NN IP celosvetovo uznávaná za lídra v oblasti zodpovedného investovania a správy aktív.

 

1

Najvyššie hodnotenie A+ od OSN za uplatňovanie zásad spoločensky zodpovedného investovania a implementácie ESG kritérií

2

Dôraz na dlhodobú návratnosť investícií

3

Dlhoročné skúsenosti so zodpovedným investovaním už od roku 1999

4

Úzko špecializovaný tím analytikov a portfólio manažérov s preukázateľnými výsledkami