Stredoeurópske stratégie

Akciové fondy                   Výhody regiónu

Súčasné trhové prostredie vyvoláva otázku, v ktorom regióne hľadať atraktívne ocenené akciové tituly s potenciálom ďalšieho rastu. Pod svietnikom býva najväčšia tma, a tak jeden z takýchto trhov máme priamo pred sebou. Ide o trh strednej a východnej Európy.

 

Akciové stredoeurópske fondy

Trhy strednej Európy, ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko, ponúkajú potenciál ekonomického rastu. Rekordne nízka nezamestnanosť vyvoláva v regióne tlak na rast miezd. Okrem toho dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na svete. Špecializovaný investičný tím, ktorý sa zameriava na akciové investície v regióne strednej a východnej Evopy, začal vznikať už pri založení spoločnosti v roku 1997. Pražská kancelária teraz poskytuje expertízu v tejto oblasti pre celú skupinu NN.

 

         

 

 

NN (L) International Central European Equity

Stredeurópsky akciový fond

Stredoeurópsky akciový fond investuje do akcií firiem, ktoré pôsobia na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy bez ohľadu na to, kde sú kótované ich akcie. Zároveň ide o akcie firiem, ktoré investor dobre pozná. Približne 35 % majetku fondu je investovaných do akcií na pražskej burze, 45 % na burzách v Poľsku a 10 % v Maďarsku a Rumunsku. Štruktúra portfólia fondu reflektuje potenciál ekonomického rastu jednotlivých trhov v regióne. Fond sa pyšní dlhou históriou, založený bol už v roku 1997. Ide tak o jeden z najväčších a najstarších akciových fondov zameraných na región strednej a východnej Európy.

 

Základné informácie                                      Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0176676459                              Mesačná správa fondu (EUR)             

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                        

Mena                                           EUR


 

 

NN (L) International Romanian Equity

Rumunský akciový fond

Rumunský akciový fond sa zameriava na akciové tituly obchodované na rumunskej burze, do ktorých investuje viac ako polovicu svojho majetku. Zvyšnú časť portfólia umiestňuje do akcií obchodovaných na burzách v Poľsku, Maďarsku a Českej republike a okrajovo tiež v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Fond bol založený už v roku 2008 a patrí medzi najväčšie akciové fondy na rumunskom trhu. Pre investorov v Českej republike a na Slovensku je k dispozícii eurová trieda fondu.

 

Základné informácie                                      Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU1280298693                              Mesačná správa fondu (EUR)             

Stupeň rizika                            

Mena                                           EUR                       

 

 

 

Výhody regiónu

 

1

Rast HDP je stimulovaný domácim dopytom

2

Rastú maloobchodné tržby

3

Ekonomický rast regiónu je v porovnaní s eurozónou vyšší

4

 Z EÚ prúdia do regiónu miliardy eur v investíciáchch a dotáciách