Stratégie rozvíjajúcích sa trhov

Čo to sú rozvíjajúce sa trhy?

Označujeme tak krajiny regiónu Ázie, strednej a východnej Európy a Latinskej Ameriky s menej rozvinutou ekonomikou. Ich kapitálový trh sa rozvíja a zároveň je pre investorov dostatočne transparentný. Z pohľadu zahraničných investícií sa tieto krajiny stávajú atraktívnymi, pretože sa vyznačujú vyšším tempom hospodárskeho rastu.

Okrem známeho zoskupenia BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) sa k rozvíjajúcim sa krajinám radí aj ďalšie veľké ekonomiky a tzv. frontier markets, ktoré sú prísľubom budúcnosti. Možno vás prekvapí, že rozvíjajúcim sa trhom je tiež Slovenská republika alebo Maďarsko. Rozvíjajúce sa krajiny predstavujú približne 70 % zemského povrchu a 80 % svetovej populácie.

 

 

 

Prečo ich považujeme za atraktívny investičný príbeh?

Obyvateľstvo týchto krajín bohatne a ich spotreba rastie. Tieto krajiny tiež adaptujú najnovšie technológie, budujú infraštruktúru a doháňajú tak vyspelý svet. Zatiaľ čo v súčasnosti stojí za ich rastom najmä export komodít, do budúcnosti bude hnacím motorom spotrebiteľský dopyt ich vlastných obyvateľov. Z investičného pohľadu v dlhodobom horizonte jednoznačne prevažuje rast rozvíjajúcich sa trhov nad zvýšenou mierou ich kolísania. A rast zďaleka nekončí. Výhľad je viac ako sľubný.

 

Potenciál rozvíjajúcich sa ekonomík

 • Tempo hospodárskeho rastu je v porovnaní s rozvinutými krajinami vyššie, čo ponúka možnosť vyšších výnosov.
 • Rastie bohatstvo ich obyvateľov a tým pádom rastie aj dopyt po produktoch a službách.
 • Zatiaľ vytvárajú len 40 % svetového HDP, ale na svetovej populácii sa podieľajú 80 %.
 • Prudký rozvoj miest a budovanie potrebnej infraštruktúry vytvára rad investičných príležitostí.
 • Rozvíjajúce sa krajiny adaptujú najnovšie technológie a získavajú konkurenčnú výhodu.
 

Chcete investovať do firiem, ktoré sa správajú zodpovedne?

Zodpovedný prístup možno nájsť všade. Investujte s nami do spoločností, ktoré sa okrem finančného zisku zameriavajú tiež na ochranu životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv, alebo férové vzťahy s dodávateľmi. Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Rozvíjajúce sa trhy ponúkajú vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržateľné stratégie navyše dokazujú, že zodpovedný prístup rozhodne nemusí znamenať nižší zisk, práve naopak. Využite viac ako dvadsaťročných skúseností analytických tímov NN IP s preukázateľnými výsledkami.

 

Investičná stratégia

Fond investuje do akcií spoločností, ktoré pôsobia na rozvíjajúcich sa trhoch a zároveň podnikajú zodpovedne. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje okrem finančného výnosu tiež ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti. Rozdiel medzi zložením portfólia fondu a porovnávacieho indexu existuje práve kvôli vylúčeniu akcií, ktoré tieto prísne kritériá v sociálno-environmentálnej oblasti nespĺňajú. Výkonnosť fondu sa preto môže od výkonnosti indexu líšiť.

 

Prečo do fondu investovať?

 1. Ponúka potenciál vyššieho výnosu.
 2. Participácia na vyššom ekonomickom raste v porovnaní s rozvinutými trhmi.
 3. Investície do akcií spoločností spĺňajúcich kritériá trvalo udržateľného rozvoja.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Chcete investovať do firiem, ktoré generujú dividendový výnos?

Aj na rozvíjajúcich sa trhoch nájdeme veľa spoločností, ktoré svojim akcionárom generujú pravidelné príjmy vo forme dividendy. Tieto spoločnosti sa ocitajú v hľadáčiku analytikov a portfólio manažérov NNIP, ktorí dôkladne analyzujú príležitosti a riziká, aby mohli investorom ponúknuť zaujímavé výnosy.

 

Investičná stratégia

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných v ktorejkoľvek z rozvíjajúcich sa krajín Latinskej Ameriky, Ázie, východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Až 20% svojho majetku môže fond investovať priamo v Číne. Cieľom je prekonať čistý výnos porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets.

 

Prečo do fondu investovať?

 1. Široká diverzifikácia naprieč krajinami a sektormi.
 2. Rozvíjajúce trhy budú benefitovať zo stále rastúceho spotrebiteľského dopytu ich obyvateľov.
 3. Ponúka potenciál vyššieho výnosu.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Chcete investovať v regióne, ktorý dobre poznáte?

Tiež trhy strednej Európy, akými sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko sa radí medzi rozvíjajúce sa trhy. Tieto ekonomiky charakterizuje nízka nezamestnanosť, silný domáci dopyt, hospodársky rast prevyšujúci rast západoeurópskych ekonomík, rast objemu úverov aj úrokových marží bánk. Politická situácia je stabilná a do regiónu navyše prúdi miliardy eur v investíciách a dotáciách.      

 

Zistiť viac