Stratégie rozvíjajúcích sa trhov

Fondy                   Čo to sú rozvíjajúce sa trhy                   Potenciál rozvíjajúcich sa trhov

Obyvateľstvo rozvíjajúcích sa krajín bohatne a ich spotreba rastie. Tieto krajiny tiež adaptujú najnovšie technológie, budujú infraštruktúru a doháňajú tak vyspelý svet. Zatiaľ čo v súčasnosti stojí za ich rastom najmä export komodít, do budúcnosti bude hnacím motorom spotrebiteľský dopyt ich vlastných obyvateľov. Z investičného pohľadu v dlhodobom horizonte jednoznačne prevažuje rast rozvíjajúcich sa trhov nad zvýšenou mierou ich kolísania. A rast zďaleka nekončí. Výhľad je viac ako sľubný.

 

 

Fondy

    


 

 

 

Chcete investovať zodpovedne?

Zodpovedný prístup možno nájsť všade. Investujte s nami do spoločností, ktoré sa okrem finančného zisku zameriavajú tiež na ochranu životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv, alebo férové vzťahy s dodávateľmi. Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

Rozvíjajúce sa trhy ponúkajú vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržateľné stratégie navyše dokazujú, že zodpovedný prístup rozhodne nemusí znamenať nižší zisk, práve naopak. Využite viac ako dvadsaťročných skúseností analytických tímov NN IP s preukázateľnými výsledkami.

 

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Fond investuje do akcií spoločností, ktoré pôsobia na rozvíjajúcich sa trhoch a zároveň podnikajú zodpovedne. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje okrem finančného výnosu tiež ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti. Rozdiel medzi zložením portfólia fondu a porovnávacieho indexu existuje práve kvôli vylúčeniu akcií, ktoré tieto prísne kritériá v sociálno-environmentálnej oblasti nespĺňajú. Výkonnosť fondu sa preto môže od výkonnosti indexu líšiť.

 

Základné informácie                                      Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0273689645                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Mena                                           EUR                       


 

 

Chcete investovať do akcií?

Celý rad investičných príležitostí ponúkajú aj akcie spoločností podnikajúcich na rozvíjajúcich sa trhoch. Ide napríklad o spoločnosti, ktoré svojim akcionárom generujú pravidelné príjmy vo forme dividendy, firmy podnikajúce na európskych rozvíjajúcich sa trhoch alebo Čínu ako najväčšiu rozvíjajúcu sa ekonomiku sveta. Tieto spoločnosti sa ocitajú v hľadáčiku analytikov a portfólio manažérov NN IP, ktorí dôkladne analyzujú príležitosti a riziká, aby mohli investorom ponúknuť zaujímavé výnosy.

 

NN (L) Emerging Markets High Dividend

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných v ktorejkoľvek z rozvíjajúcich sa krajín Latinskej Ameriky, Ázie, východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Až 20 % svojho majetku môže fond investovať priamo v Číne. Cieľom je prekonať čistý výnos porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets.

 

Základné informácie                                      Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                              LU0799821219 (CZK)                   Mesačná správa fondu (CZK)               

                                                      LU0430557719 (USD)                   Mesačná správa fondu (USD)               

Stupeň rizika                                                     

Mena                                           CZK, USD

 

 

NN (L) Greater China Equity

Čínsky akciový fond

Fond investuje do akcií spoločností diverzifikovaných naprieč všetkými sektormi ekonomiky tzv. Veľkej Číny. Emitenti týchto akcií majú svoje sídlo, sú kótovaní alebo obchodovaní v Čínskej ľudovej republike, v Hongkongu alebo na Taiwane.

 

Základné informácie                                      Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0273689215                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                                           

Měna                                           EUR


 

 

Chcete investovať ve stredoeurópskom regióne?

Tiež trhy strednej Európy, akými sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko sa radí medzi rozvíjajúce sa trhy. Tieto ekonomiky charakterizuje nízka nezamestnanosť, silný domáci dopyt, hospodársky rast prevyšujúci rast západoeurópskych ekonomík, rast objemu úverov aj úrokových marží bánk. Politická situácia je stabilná a do regiónu navyše prúdi miliardy eur v investíciách a dotáciách.

 

 

Čo to sú rozvíjajúce sa trhy

Označujeme tak krajiny regiónu Ázie, strednej a východnej Európy a Latinskej Ameriky s menej rozvinutou ekonomikou. Ich kapitálový trh sa rozvíja a zároveň je pre investorov dostatočne transparentný. Z pohľadu zahraničných investícií sa tieto krajiny stávajú atraktívnymi, pretože sa vyznačujú vyšším tempom hospodárskeho rastu.

Okrem známeho zoskupenia BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) sa k rozvíjajúcim sa krajinám radí aj ďalšie veľké ekonomiky a tzv. frontier markets, ktoré sú prísľubom budúcnosti. Možno vás prekvapí, že rozvíjajúcim sa trhom je tiež Slovenská republika alebo Maďarsko. Rozvíjajúce sa krajiny predstavujú približne 70 % zemského povrchu a 80 % svetovej populácie.

 


 

 

 

Potenciál rozvíjajúcích sa ekonomik

 

1

Tempo hospodárskeho rastu je v porovnaní s rozvinutými krajinami vyššie, čo ponúka možnosť vyšších výnosov.

2

Rastie bohatstvo ich obyvateľov a tým pádom rastie aj dopyt po produktoch a službách.

3

Zatiaľ vytvárajú len 40 % svetového HDP, ale na svetovej populácii sa podieľají 80 %.

4

Prudký rozvoj miest a budovanie potrebnej infraštruktúry vytvára množstvo investičných príležitostí.

5

Rozvíjajúce sa krajiny adaptujú najnovšie technológie a získavajú konkurenčnú výhodu.