Spoločensky zodpovedné investovanie

Fondy                   Prečo investovať zodpovedne                   Prečo investovať s nami

Význam spoločensky zodpovedného investovania celosvetovo rastie. Vytvára priestor na zachovanie dlhodobých ziskov a podmienok udržateľného rozvoja pre budúce generácie. Preto sa zodpovedné investovanie oplatí.

 

 

Fondy

   

   

 

 

Chcete investovať zodpovedne do európskych akcií?

Podieľajte sa s nami na raste hodnoty firiem, ktoré sa riadia zásadami udržateľného rozvoja. Ani v Európe nemusí byť ochrana životného prostredia, férový prístup k zamestnancom a k spoločnosti samozrejmosťou.

 

NN (L) European Sustainable Equity

Európsky akciový fond zodpovedných firiem

Fond investuje do akcií zavedených európskych firiem naprieč sektormi. Do portfólia fondu sú vyberané iba akcie firiem, ktoré spĺňajú náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti, ktoré idú ruka v ruke s plnením obchodných cieľov.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0991964320                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                       Produktový list                                          

Mena                                           EUR                                                   

         


 

 

Chcete investovať zodpovedne do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch?

Zodpovedný prístup je možné nájsť všade. Investujte s nami do spoločností, ktoré sa okrem finančného zisku zameriavajú aj na ochranu životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv, alebo férové ​​vzťahy s dodávateľmi.

Rozvíjajúce sa trhy ponúkajú vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržateľné fondy navyše dokazujú, že zodpovedný prístup rozhodne nemusí znamenať nižší zisk, práve naopak. Využite viac ako dvadsaťročné skúsenosti analytických tímov NN IP s preukázateľnými výsledkami.

 

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Fond investuje do akcií spoločností, ktoré pôsobia na rozvíjajúcich sa trhoch a zároveň podnikajú zodpovedne. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje okrem finančného výnosu aj ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti. Rozdiel medzi zložením portfólia fondu a porovnávacieho indexu existuje práve kvôli vylúčeniu akcií, ktoré tieto prísne kritériá v sociálnej a environmentálnej oblasti nespĺňajú. Výkonnosť fondu sa vďaka tomu môže od výkonnosti indexu líšiť.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0273689645                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Mena                                           EUR                       


 

 

Chcete investovať zodpovedne do svetových akcií?

Je vám blízka myšlienka udržateľného rozvoja? Myslíte si, že tento prístup treba podporovať globálne? Investujte do našich globálnych zodpovedných stratégií a podporujte tak len tie spoločnosti, ktorým ide okrem zisku aj o našu budúcnosť. Oba fondy môžu poslúžiť ako základná časť akciovej zložky investičného portfólia.

 

NN (L) Global Sustainable Equity

Globálny akciový fond zodpovedných firiem

Fond investuje do akcií zavedených svetových spoločností naprieč rôznymi regiónmi a sektormi. Investičný proces je založený na fundamentálnej analýze, ktorá pracuje s nezávislými zdrojmi dát, pomocou ktorých u jednotlivých firiem skúma dodržiavanie kritérií sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Z tých, ktoré prejdú, sú následne vybrané tie najkvalitnejšie akciové tituly do portfólia fondu. V priebehu investičného procesu je kladený veľký dôraz na kontrolu a riadenie rizík.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0119216553                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                       Produktový list                                          

Měna                                           EUR                                                   

         


 

 

 

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na burze, ktorých činnosť okrem finančného zhodnotenia prináša aj pozitívne merateľné dopady v jednom zo sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN. Fond sa zameriava na kvalitné a inovatívne firmy so silnou konkurenčnou výhodou.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0250170304                             Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Měna                                           EUR                     


 

 

Chcete investovať zodpovedne v rámci zmiešaných fondov?

Páči sa vám myšlienka udržateľného rozvoja a zodpovedného prístupu k ľuďom, spoločnosti i životnému prostrediu, ale netrúfnete si investovať do akciových fondov? Vhodnou variantou pre vás môžu byť fondy zmiešané.  Akcie aj dlhopisy všetkých firiem i vlád, ktoré máme v portfóliu, musia spĺňať náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Vyvážené portfólio akcií a dlhopisov so zameraním na zodpovednosť. Fond kombinuje akciové a dlhopisové investície v pomere 50 : 50 a manažér portfólia prispôsobuje tento pomer aktuálnemu vývoju trhu. Všetky spoločnosti v portfóliu musia spĺňať náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

 

Základné informácie                                     Dokumenty na stiahnutie


ISIN                                               LU0119197159                              Mesačná správa fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                          

Mena                                           EUR


 

 

Prečo investovať zodpovedne

 

1

Návratnosť investícií sa zvyšuje predovšetkým vďaka dôrazu na udržateľný spôsob riadenia firiem, do ktorých fondy investujú.

2

Investujete do firiem, ktoré aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a sociálnej udržateľnosti.

3

Prispievate v boji proti zmene klímy a pomáhate znižovať uhlíkovú stopu.

4

Podporujete slušný prístup k zamestnancom, dodržiavanie ľudských práv, boj proti detskej práci a diskriminácii.

5

Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.

 

 


 

 

Prečo investovať s nami

V NN Investment Partners považujeme spoločensky zodpovedné investovanie za najlepší spôsob, ako je možné zvýšiť návratnosť vlastnej investície v pomere k rizikám a zároveň prispieť spoločnosti ako celku. Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam s uplatňovaním ESG kritérií vo väčšine svojich investičných stratégiách je spoločnosť NN IP celosvetovo uznávaná za lídra v oblasti zodpovedného investovania a správy aktív..

 

1

Najvyššie hodnotenie A+ od OSN za uplatňovanie zásad spoločensky zodpovedného investovania a implementácie ESG kritérií

2

Dôraz na dlhodobú návratnosť investícií

3

Dlhoročné skúsenosti so zodpovedným investovaním už od roku 1999

4

Úzko špecializovaný tím analytikov a portfólio manažérov s preukázateľnými výsledkami