Investičné stratégie

NN Investment Partners ponúka vo svojom produktovom portfóliu aj špecializované podielové fondy, ktoré reflektujú špecifické investičné požiadavky našich klientov. Jedná sa o fondy zameriavajúce sa na investície podľa geografického hľadiska - stredoeurópske stratégie alebo tematické investovanie.

 

 

Stredoeurópske stratégie

Súčasné prostredie akciových trhov vyvoláva otázku, v ktorom regióne hľadať atraktívne ocenené akciové tituly s potenciálom ďalšieho rastu. Pod lampou býva najväčšia tma, a tak jeden taký máme priamo pred sebou. Ide o trhy strednej a východnej Európy (CEE), Slovensko nevynímajúc. 

Zistiť viac

 

Tematické investovanie

Tematické fondy predstavujú alternatívu k tradičným investičným stratégiám. Kľúčovým faktorom úspechu je identifikácia zdrojov budúceho rastu. V NN Investment Partners veríme, že týmto faktorom sú pozitívne merateľné vplyvy v jednom zo sedemnástich cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktoré boli prijaté v roku 2015 na summite OSN.

Zistiť viac