Investičné stratégie

NN Investment Partners ponúka vo svojom produktovom portfóliu aj špecializované podielové fondy, ktoré reflektujú špecifické investičné požiadavky našich klientov. Jedná sa o fondy zameriavajúce sa na investície podľa rôznych hľadísk: stredoeurópske stratégie alebo tematické investovanie.

 

Zmiešané fondy

Ponúkame komplexné riešenie portfólia prostredníctvom investície do zmiešaných fondov. Nedovoľte inflácii, aby znehodnotila vaše úspory. Vy investujete, my sa staráme.
 

 

Stredoeurópske stratégie

Súčasné prostredie akciových trhov vyvoláva otázku, v ktorom regióne hľadať atraktívne ocenené akciové tituly s potenciálom ďalšieho rastu. Pod lampou býva najväčšia tma, a tak jeden taký máme priamo pred sebou. Ide o trhy strednej a východnej Európy (CEE), Slovensko nevynímajúc.
 

 

Spoločensky zodpovedné investovanie

Význam spoločensky zodpovedného investovania celosvetovo rastie. Vytvára priestor na zachovanie dlhodobých ziskov a podmienok udržateľného rozvoja pre budúce generácie. Preto sa zodpovedné investovanie oplatí.

 

 

Tematické zodpovedné investovanie

Význam spoločensky zodpovedného investovania celosvetovo rastie. Kľúčovým faktorom úspechu je identifikácia zdrojov budúceho rastu. V NN Investment Partners veríme, že týmto faktorom sú pozitívne merateľné dopady v jednom zo sedemnástich cieľov udržateľného rozvoja OSN.

 

 

Stratégie rozvíjajúcích sa trhov

Obyvateľstvo týchto krajín bohatne a ich spotreba rastie. Tieto krajiny tiež adaptujú najnovšie technológie, budujú infraštruktúru a doháňajú tak vyspelý svet. Zatiaľ čo v súčasnosti stojí za ich rastom najmä export komodít, do budúcnosti bude hnacím motorom spotrebiteľský dopyt ich vlastných obyvateľov. Z investičného pohľadu v dlhodobom horizonte jednoznačne prevažuje rast rozvíjajúcich sa trhov nad zvýšenou mierou ich kolísania. A rast zďaleka nekončí. Výhľad je viac ako sľubný.