Komentár k vývoju NN Fondov vo februári pre stávajúcich investorov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Upozorňujeme, že 23. februára 2022 došlo k likvidácii fondu (viac informácií nájdete tu).

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Stredoeurópske akciové trhy vo februári klesali.
 • Najväčší prepad zaznamenalo Maďarsko kvôli expozícii akciových titulov na Rusko a Poľsko, ktorého výkonnosť stiahli akcie z finančného a spotrebiteľského sektora.
 • Rumunský a český akciový trh poklesol menej vďaka väčšej orientácii na defenzívne akciové sektory.
 • Výkonnosť fondu bola negatívne ovplyvnená vyšším zastúpením finančného sektora, avšak silná expozícia na sektor utilít a rumunský akciový trh straty zmiernila.
 • Znížili sme zastúpenie finančného sektora a presúvame prostriedky do defenzívnych akcií, sektoru utilít a energetických akcií.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akcie stratili -3,0 % (index MSCI Europe) a poklesli aj európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Aggregate -2,2 %).
 • Na výkonnosť fondu mal najväčší vplyv konkrétny výber akciových titulov, straty naopak zmiernila naša taktická alokácia aktív. Fond ťažil z nižšej durácie dlhopisového portfólia.
 • V aktuálnom trhovom prostredí sme prestali aktívne vyhľadávať rizikové investície a posunuli sme portfólio fondu k neutrálnejšiemu nastaveniu oproti benchmarku.
 • V akciovej zložke portfólia sme neurobili žiadne významné zmeny.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • V prostredí klesajúcich akciových aj dlhopisových trhov sa vynímali komoditné sektory: energie (+5,0 %) a materiály (+1,9 %).
 • Relatívne lepšie sa darilo aj defenzívnym akciovým sektorom zdravotníctva, utilít a nevyhnutného spotrebného tovaru, ktoré dokázali väčšinou obmedziť svoje straty do výšky 1 %.
 • V priebehu mesiaca pokračoval tlak na rastové akcie, ktoré zaznamenali poklesy medzi 4,5 % a 5,5 %.
 • Kvalitné štátne dlhopisy boli negatívne ovplyvňované sprísňujúcou sa menovou politikou a tlakom na rast sadzieb. Naopak pozitívny vplyv mala vyšším dopytom investorov v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.
 • Prijali sme obozretnejší prístup k európskemu regiónu a v rámci akciovej zložky máme teraz relatívne vyššie zastúpenie titulov z USA a nižšie zastúpenie európskych akcií.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)

  • Februárové udalosti viedli k silnému nárastu averzie k riziku u investorov, akcie strácali a rástla volatilita, index MSCI World stratil 2,6 % (v eurách).
  • Z regionálneho pohľadu zaznamenali najhoršie výsledky akcie eurozóny (-5,2 %), naopak relatívne lepšie sa darilo akciám v Ázii a vo Veľkej Británii.
  • Jediná trieda aktív, ktorá rástla, boli komodity.
  • Fond neprekonal benchmark hlavne kvôli nižšej expozícii na fosílne palivá a výberu titulov v priemyselnom sektore.
  • Pozitívne k výkonnosti fondu prispeli tituly z oblasti obnoviteľnej energie.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)

  • Vyššia inflácia, rastúce sadzby centrálnych bánk a stupňujúce sa geopolitické napätie spôsobili pokles svetových akciových trhov.
  • Minimálne zastúpenie IT sektora a súvisiacich odvetví v portfóliu obmedzilo straty fondu.
  • K výkonnosti pozitívne prispeli aj tituly zo sektora zdravotníctva.
  • Výrazné straty zaznamenali tituly zo sektora nehnuteľností.
  • Naďalej vyhľadávame atraktívne príležitosti v zdravotníctve, udržujeme relatívne vyššie zastúpenie sektorov financií a utilít a výrazne nižšie zastúpenie IT.

 

NN (L) Climate & Environment (EUR)

  • Trhový vývoj bol zatienený inváziou Ruska na Ukrajinu, akciové trhy klesali a volatilita rástla.
  • Vďaka rastúcim cenám energií vzrástol záujem o obnoviteľné zdroje a akcie týchto spoločností v našom portfóliu priniesli vysoké zhodnotenie, čím znížili celkovú stratu.
  • Aktuálne trhové prostredie nie je pre našu stratégiu ideálne, ale základné predpoklady našich investícií sú silné – tieto spoločnosti majú zdravé súvahy a dlhodobý rastový potenciál.
  • Zaznamenali sme prílev kapitálu do fondu a za tieto prostriedky sme navýšili investície do spoločností, o ktorých kvalite sme najviac presvedčení.

 

NN (L) Health Care (EUR)

  • Pokles akciových trhov pokračoval aj vo februári, kedy ho výrazne posilnili geopolitické udalosti, rast cien energií a očakávania sprísňovania menových politík v USA a EÚ.
  • Sektor zdravotníctva prekonal širší akciový trh, darilo sa vybraným spoločnostiam z portfólia fondu (Humana), niektoré naopak výrazne poklesli (ABBVIE).
  • Najpozitívnejšie sa na výkonnosti fondu podpísal výber akciových titulov na základe rastových metrík.