Oznámenie akcionárom o konanie výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L)

Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 27. januára 2022 o 14:00. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

 

Program

  1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audítora.
  2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za finančný rok ukončený 30. septembra 2021.
  3. Alokovanie výsledku finančného roka ukončeného 30. septembra 2021.
  4. Absolutórium riaditeľom na plnenie ich mandátov počas finančného roka ukončeného 30. septembra 2021.
  5. Schválenie poplatkov riaditeľov.
  6. Štatutárne menovania: rezignácia(-e) alebo obnovenie mandátu(-ov).