Na trhoch nie je len pochmúrne

Trhy boli v posledných týždňoch pesimistickejšie, pokiaľ ide o výhľad rizikových aktív. Investori totiž spracúvali viacero tém, ktoré sa dostávali do titulkov správ. Patrila medzi ne neistota okolo Evergrande, komentáre o nadhodnotených akciových trhoch, pokles globálneho rastu, výpadky v dodávateľských reťazcoch, prudký rast cien komodít a pretrvávajúca vysoká inflácia. Podľa nášho názoru však situácia nie je taká bezútešná a makroekonomické ukazovatele by mali zostať silné.

 

Globálne PMI sa zlepšuje

Globálny index nákupných manažérov, ktorý od apríla klesal, sa v septembri mierne zlepšil, a to tak pre služby, ako pre výrobu. Dodacie lehoty a ceny vstupov však zostávajú na historicky rekordných hodnotách, pretože výroba stále trpí výpadkami v dodávateľských reťazcoch.

Je však povzbudivé, že sa zvýšil počet nových objednávok. Odhady budúcej produkcie, ktoré sa dívajú zhruba rok dopredu, tiež zostávajú silné. To naznačuje, že firmy zostávajú optimistické, pokiaľ ide o ich dlhodobé vyhliadky.

 

Zlá správa z trhu práce

Aktuálna správa o trhu práce v USA priniesla sklamanie. Trojmesačný kĺzavý priemer významného ukazovateľa zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (non-farm payrols) klesol z takmer 900 000 pracovných miest v júli na zhruba 550 000 v septembri. V rovnakom období miera nezamestnanosti klesla o 0,6 percentného bodu na 4,8 %.

Rast miezd zostáva silný, približne na rovnakej úrovni ako v rokoch 2018 – 2019. A čo viac, nedostatok pracovných síl aj pomer medzi počtom voľných pracovných miest a mierou nezamestnanosti sú na rekordne vysokých úrovniach.

Značnú volatilitu údajov z trhu práce spôsobujú dva trendy. Po prvé sú to štrukturálne zmeny na stranách spotreby aj produkcie, ktoré zvyšujú nesúlad medzi schopnosťami požadovanými na nových pracovných miestach a schopnosťami nezamestnaných. Po druhé je to miera participácie, ktorá je stále viac než 1,5 percentného bodu pod predpandemickou hodnotou a v septembri ďalej klesala. História naznačuje, že oba efekty by mali časom odznieť.

 

Globálne akcie by mohli ťažiť z nižšej požadovanej návratnosti

Globálne akcie na začiatku októbra mierne rástli. Komoditné sektory a financie si viedli veľmi dobre, čo vysvetľuje relatívne silnú výkonnosť britského akciového trhu. K tomuto nárastu došlo na pozadí prudkého zvýšenia výnosov dlhopisov a cien cyklických komodít.

Sektor utilít trpí pre stúpajúce ceny plynu, ktoré budú znižovať ziskovú maržu. Firmy totiž nie sú schopné, alebo to dokonca nemajú povolené, premietnuť vyššie výrobné náklady do vyšších cien pre svojich zákazníkov.

Blíži sa výsledková sezóna akcií za tretí štvrťrok. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom vlaňajšieho roku sa očakáva zvýšenie ziskov o 25 %, čo zodpovedá medzištvrťročnému poklesu o 7 %. To nie je prekvapivé, pretože tretí štvrťrok zahŕňa obdobie letných prázdnin, a býva teda spravidla slabší než štvrťrok druhý. Najvyšší rast ziskov sa očakáva v prípade cyklických sektorov. Sektor spotrebného tovaru aj sektor výrobcov a distribútorov energií (utility) budú vykazovať veľmi malý rast ziskov.

Z dôvodu neprehľadnej situácie na trhu, ktorú teraz ovplyvňuje taktiež mnoho negatívnych faktorov, kleslo výnosové momentum na neutrálne hodnoty. To má však aj pozitívne dôsledky: požadovaná návratnosť pre tento štvrťrok sa znížila a zisky očakávané pre rok 2022 sú na úrovni 7 %. V prostredí 6 – 7 % rastu nominálneho HDP je to pomerne nízka hodnota. Nesmieme zabúdať, že v obdobiach silného ekonomického rastu do hry vstupuje pozitívna prevádzková páka, vďaka ktorej rastú marže.