Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – september 2021

NN Investment Partners BV, Czech Branch reprezentujúci spoločnosť NN Investment Partners BV, globálneho distribútora investičné spoločnosti otvoreného typu s variabilným kapitálom (SICAV) NN (L), na území slovenské republiky, Vás týmto informuje o rozhodnutie o likvidácii podfondu NN (L) US Growth Equity v slovenskom a anglickom jazyku.

Viac informácií sa dočítate v dokumente, ktorý nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.