Komentáre k vývoju NN Fondov v júli

25.08.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Štátnym dlhopisom sa v júli darilo vďaka:
  • pokračujúcej protiinflačnej rétorike centrálnych bánk,
  • šíreniu nových mutácií ochorenia COVID-19,
  • nižšej likvidite na trhoch,
  • makrodátam, ktoré vo väčšine krajín nenaplnili očakávania.
 • Výnosy dlhopisov klesali (ceny rástli) a strmosť výnosových kriviek sa znižovala.
 • Fond zaznamenal kladnú výkonnosť, ale neprekonal benchmark.
 • Hlavným dôvodom bola relatívne nižšia durácia, ktorú sme v priebehu predchádzajúceho mesiaca znižovali v očakávaní konca dlhopisovej rallye, čo sa nenaplnilo.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Stredoeurópske akciové trhy celkovo rástli v čele s českým akciovým trhom.
 • Centrálne banky v ČR a Maďarsku zvýšili sadzby. Zo zvýšenia sadzieb ťažia najmä banky, ktorým sa zvyšujú úrokové marže (a tým aj zisk).
 • V júli sa najviac darilo finančnému sektoru (banky) a sektoru spotrebného tovaru, ktorý profitoval z uvoľnenia reštriktívnych opatrení v regióne.
 • Fond zaznamenal pozitívnu výkonnosť, kvôli nižšiemu zastúpeniu sektorov IT a spotrebného tovaru však neprekonal svoj benchmark.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Rizikovejšie aj bezpečnejšie investície dokázali priniesť kladné zhodnotenie. K pozitívnej výkonnosti prispeli najmä akcie, štátne a firemné dlhopisy.
 • Zvýšili sme duráciu fondu na 3,8 roka a výrazne sme znížili zastúpenie rizikovej zložky fondu z 48,6 % na 35,1 % (z toho akcie 23,8 %).
 • Znížili sme zastúpenie dlhopisov s vysokým výnosom a investície do ropy. Teraz sme zainvestovali do medi.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Vývoj kapitálových trhov bol zmiešaný, rozvinuté akciové trhy, nehnuteľnosti a komodity zaznamenali neutrálne až pozitívne zhodnotenie. Aktíva na rozvíjajúcich sa trhoch zaostávali.
 • Výnosy štátnych dlhopisov klesali a spready pri globálnych dlhopisoch sa rozširovali.
 • Na výkonnosť mala priaznivý vplyv tak akciová, ako aj dlhopisová časť portfólia.
 • Zloženie portfólia ku koncu mesiaca: akcie 49,8 %, firemné dlhopisy 18,2 %, zelené dlhopisy 15,9 %, štátne dlhopisy 11,1 % a hotovosť 5,1 %.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Globálne akciové aj európske dlhopisové trhy rástli – MSCI World v EUR + 0,7 %, Bloomberg Barclays Euro Agg. + 1,6 %.
 • Fond vďaka lepšiemu výberu konkrétnych akcií prekonal svoj benchmark.
 • ECB zachováva holubičí postoj, zatiaľ čo Fed signalizoval sprísnenie menovej politiky vo štvrtom štvrťroku.
 • Naďalej sa domnievame, že akcie budú prosperovať vďaka zadržiavanému dopytu. Sme opatrní, čo sa týka štátnych dlhopisov, pretože veríme, že inflácia sa v strednodobom horizonte skutočne zvýši.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)

 • Väčšina firiem vykázala veľmi dobré výsledky a predstavila priaznivé plány na ďalšie obdobie.
 • Väčšina akciových trhov rástla. Akcie rozvíjajúcich sa trhov klesali navzdory klesajúcim výnosom amerických dlhopisov, obozretnému postoju Fedu, zníženiu povinných min. rezerv v Číne a vyšším cenám cyklických komodít.
 • Dôvodom poklesu bolo sprísnenie regulácie technologických a vzdelávacích firiem v Číne a šírenie mutácie delta, ktorá predstavuje kvôli nižšej preočkovanosti väčšiu hrozbu práve pre rozvíjajúce sa trhy.
 • Vďaka dobrému výberu titulov vo finančnom a technologickom sektore fond prekonal svoj benchmark MSCI World.

 

Výkonnosti vybraných NN Fondov

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.