Ako sa darilo jednotlivým triedam aktív

Pre väčšinu tried aktív bol druhý štvrťrok silný. Akcie, nehnuteľnosti, a najmä komoditné trhy významne rástli. Rizikovejšie aktíva prekonali bezpečné vládne dlhopisy. Hospodárskemu oživeniu v tvare písmena V pomohli fiškálna podpora, akomodatívna menová politika, silný rast ziskov a rast preočkovanosti v západných krajinách.

Inflácia síce prekročila očakávania, my sa však domnievame, že ju spôsobujú dočasné faktory. Jednou z kľúčových udalostí uplynulého štvrťroka bol výsledok júnového zasadnutia Fedu, na ktorom americká centrálna banka ukázala odhodlanie riadiť inflačné očakávania. Počiatočnou reakciou bol prekvapivo ďalší pokles výnosov amerických štátnych dlhopisov a býčie sploštenie výnosovej krivky. Investori však nakoniec zaujali pozitívnejší postoj, čo sa prejavilo poklesom indexu volatility (VIX) smerom k ročným minimám a obnoveným rastom rizikových aktív.

 

Akcie

Výkonnosť akcií sa líšila podľa regiónov. Najvýkonnejším regiónom boli USA, tesne nasledované Európou. Japonsko zaostávalo, pravdepodobne pre problémy s očkovaním. Výkonnosť rozvíjajúcich sa krajín bola zmiešaná s veľkými rozdielmi medzi slabou výkonnosťou ázijských trhov a silnou výkonnosťou trhov mimo Ázie vrátane veľmi dobre prosperujúceho regiónu strednej a východnej Európy.

Výkon jednotlivých sektorov prešiel búrlivým vývojom. V prvej polovici štvrťroka si najlepšie stáli hodnotové akcie v čele s finančným a komoditným sektorom. V druhej polovici štvrťroka došlo k obratu a najlepšie výkony dosahovali rastové akcie. Dôvodom bol pokles výnosov dlhodobých amerických dlhopisov, ku ktorému došlo navzdory rastúcej inflácii, jastrabiemu postoju Fedu a čínskej snahe udržať na uzde špekulácie s komoditami.

 

Dlhopisy

V priebehu štvrťroka klesali výnosy amerických štátnych dlhopisov, zatiaľ čo výnosy nemeckých štátnych dlhopisov rástli. Spready globálnych dlhopisov s vysokým výnosom i dlhopisov investičného stupňa sa znížili. Nižšie americké výnosy a rýchle zlepšovanie ziskovosti firiem poháňali investorov v hľadaní výnosu.

 

Komodity

Komodity boli v druhom štvrťroku najvýkonnejšou triedou aktív. Ich rast podporilo jednak znovuotvorenie ekonomík, jednak obmedzenie dodávok v ropnom sektore. V júni ceny neropných komodít klesli. Zásluhu na tom mala jastrabia rétorika Fedu, ako aj posilňujúci americký dolár a čínska snaha udržať na uzde špekulácie s komoditami. Klesajúci trend nezaznamenali len ceny energií.