Komentáre k vývoju NN Fondov v júni

23.07.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

Komentár k vývoju NN Fondov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)

 • Slovenská výnosová krivka sa posunula mierne nadol, ale pomalšie ako nemecká.
 • Centrálne banky na celom svete pokračovali vo svojom doterajšom postoji k inflácii, ale Fed na svojom pravidelnom zasadaní zaujal viac „jastrabí“ postoj.
 • Makroekonomické údaje Slovenska boli v júni tiež priaznivé: priemyselná výroba, reálne mzdy a maloobchodné tržby vzrástli.
 • Naše investície do fínskych a rumunských štátnych dlhopisov zaznamenali zisky, ktoré kompenzovali straty v slovenských štátnych dlhopisoch.  

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Silná výkonnosť stredoeurópskych trhov spomalila v dôsledku šírenia novej mutácie koronavírusu z Indie.
 • Rastúca inflácia prinútila regionálne centrálne banky v Maďarsku a Českej republike zvýšiť úrokové sadzby.
 • Rumunské akcie prekonali rast stredoeurópskeho regiónu a zaznamenali najlepšie zhodnotenie.
 • Fond zaznamenal stratu, ktorú spôsobil predovšetkým vyšší podiel komoditných a finančných titulov v portfóliu fondu v porovnaní s benchmarkom. 

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • V júni sa darilo väčšine tried aktív a k výkonnosti fondu prispeli bezpečnejšie aj rizikovejšie investície.
 • V konzervatívnej časti portfólia podporili výkonnosť fondu hlavne nominálne dlhopisy a dlhopisy investičného stupňa.
 • Z rizikovejších investícií k zhodnoteniu prispeli akcie a firemné dlhopisy.
 • Podiel rizikovej zložky fondu sa mierne znížil na 48,6 %, z čoho podiel akcií stúpol na 35,5 %.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akcie vzrástli podľa indexu MSCI Europe o 1,7 % a európske dlhopisové trhy pridali podľa indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate 0,4 %.
 • Fond prekonal svoj benchmark vďaka svojej taktickej alokácii aktív a konkrétnemu výberu investičných titulov manažérom fondu.
 • V akciovej časti portfólia sme nepridali žiadne nové mená, ale navýšili sme zastúpenie spoločností SolarEdge a Adyen (technologické akcie).
 • V dlhopisovej časti portfólia si držíme vyššie zastúpenie nefinančných firemných dlhopisov v porovnaní s benchmarkom.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Globálne akcie podľa indexu MSCI World (EUR) vzrástli o 4,46 % a európske dlhopisové trhy podľa Bloomberg Barclays Euro Aggregate zaznamenali rast 0,39 %.
 • Priaznivo ku zhodnoteniu fondu prispela taktická "top-down" alokácia aktív, podporená nižšou duráciou a vyšším zastúpením akcií v porovnaní s benchmarkom.
 • Udržiavame naďalej konštruktívny náhľad na akcie a sme opatrní pri výbere štátnych dlhopisov.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)

 • Fond dosiahol veľmi slušné zhodnotenie a prekonal širší akciový index MSCI World.
 • Výkonnosť fondu podporilo obmedzené zastúpenie bankového sektora a kvalitný výber konkrétnych akcií v sektoroch priemyslu a komunikácií.
 • Na základe nášho ESG ukazovateľa sme predali z portfólia akcie spoločnosti Amazon a nakúpili akcie Nike ako zástupca rastúceho sektora zdravia a blahobytu.

 

Výkonnosti vybraných NN Fondov

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.