Graf týždňa: Trhom očakávaná miera inflácie (break-even inflation)

Z inflácie sa stalo téma číslo jedna. Investori a ekonómi diskutujú najmä o tom, či bude rastúca inflácia dočasným alebo trvalým javom. Čo presne ale trhy započítavajú do cien aktív? Pre odpoveď sa obraciame k inflačným swapom. Náš graf týždňa zobrazuje trhové odhady break-even inflácie (BEI) v USA aj v eurozóne. Tá vychádza z rozdielu výnosov do splatnosti nominálnych a na infláciu viazaných swapov (alebo dlhopisov).

Zameriavame sa na inflačné swapy, pretože vykazujú menej skreslenie než dlhopisový trh. Toto skreslenie vyplýva napríklad z rôznych splatnosti nominálneho a protiinflačného dlhopisu. Z našich výpočtov vidíme, že americký trh počíta s break-even infláciou na úrovni 3,7 %. Hoci je táto hodnota vysoká, zodpovedá približne očakávaniu ekonómov. Pozoruhodnejšie ale je, že break-even inflácia v USA zostáva v nasledujúcich rokoch pomerne konzistentná a dosahuje takmer 2,5 %.

To je pozoruhodné hneď z dvoch dôvodov. Väčšina ekonómov totiž očakáva, že ročná inflácia v období medzi júnom 2022 a májom 2023 výrazne klesne, a to približne na 2,0 %. Trh tomu buď neverí, alebo počíta s veľmi vysokými inflačnými rizikovými prémiami. Trh navyše zdanlivo predpokladá, že Fed v najbližších deviatich rokoch bude držať infláciu nad 2 % cieľom. Údaje o inflácii v eurozóne sú miernejšie: po relatívne vysokých 1,75 %, v najbližších 12 mesiacoch trh počíta s rýchlym poklesom až na úroveň okolo 1,25 % a následným zvýšením na stabilnejších 1,5 %.

 

Break-even inflácia v USA a eurozóne

Zdroj: Refinitiv Datastream, NN Investment Partners