Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – Polročná správa a neauditovaná účtovná závierka

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú uzávierku za finančný rok končiaci 31. marca 2021. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.