Investičný seriál: Dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín ako dynamický prvok dlhopisového portfólia

29.04.2021 | Novinky

Dobre nastavené portfólio obsahuje zvyčajne konzervatívnu zložku, ktorá dodáva do portfólia stabilitu. Na pomyselnom druhom póle sú potom dynamické investície, ktoré naopak do portfólia prinášajú ďalšiu potenciálnu výkonosť, hoci za cenu vyššieho rizika.

Domáci investor pre konzervatívnu investíciu preferuje obvykle dlhopisy v domácej mene. Čo ale robiť, ak hľadám pre túto časť portfólia viac dynamiky, teda riziká a ďalšieho výnosu? Najmä v období nízkych úrokových sadzieb a negatívnych výnosov je to veľmi aktuálna otázka.

Jednou z investičných príležitostí môžu byť dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín

Krajiny ako Čína, Rusko, Brazília, India alebo Južná Kórea majú za sebou niekoľko desaťročí veľmi dynamického ekonomického rozvoja. Tieto a ďalšie krajiny budujú svoju infraštruktúru, rozvíjajú priemysel, inovujú a adaptujú sa na nové technológie. Ich obyvateľstvo bohatne, rastie stredná trieda a jej spotreba.

Treba si však uvedomiť, že investícia do dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (emerging markets debt) má určité parametre.

Po prvé ide o širokú, diverzifikovanú a rýchlo rastúcu triedu aktív, ktorá už prekonala hranicu 5 biliónov dolárov a ktorá zahŕňa nielen veľké ekonomiky ako Čínu alebo Indiu, ale aj oveľa menšie krajiny Afriky či Karibiku. Tieto krajiny sú ešte len na začiatku ich cesty k zaradeniu do finančných systémov, a preto je potrebné ich sledovať a do budúcnosti s nimi tiež počítať.

Po druhé, vo svete stále veľmi nízkych úrokových sadzieb ponúkajú dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov jeden z mála zdrojov výnosu, ktorý sa pohybuje medzi 5 a 7 percentami v závislosti na zvolenej triede aktív.

A nakoniec po tretie je dôležité očakávanie, že sa ekonomika vráti k rastu ešte tento rok, a podporí tak ozdravenie základných ukazovateľov rozvíjajúcich sa trhov.

Aktuálny vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch

Vplyvom pandémie koronavírusu vzrástlo zadlženie všetkých štátov a rozvíjajúce sa trhy neboli výnimkou. Veríme, že s obnovou ekonomického rastu dôjde aj k ich uzdraveniu. Medzi investormi navyše silnie názor o tom, že integrácia environmentálnych, sociálnych a administratívnych (ESG) faktorov do finančnej analýzy pozitívne ovplyvňujúce dlhodobé a krátkodobé riziká a prínosy, sa týka aj investovania na rozvíjajúcich sa trhoch. V NN Investment Partners sme presvedčení, že integrácia ESG nám tiež umožní vytvoriť udržateľnejší svet.

Je silný dôvod k presvedčeniu, že zatiaľ čo u iných investícií je možné voliť aj pasívny prístup, na rozvíjajúcich sa trhoch sa oplatí využiť aktívnej správy aktív. Investičný priestor zahŕňa totiž viac ako 80 krajín a všetky tieto krajiny sa neustále vyvíjajú, rovnako ako investičné inštrumenty na nich dostupné.

V NN Investment Partners veríme, že dôkladný fundamentálny výskum v kombinácii so skúseným tímom nám umožní odhaliť príležitosti v podobe nesprávne ohodnotených dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch, čo možno využiť na generovanie konzistentného výnosu prekonávajúceho výkonnosť nášho benchmarku.

Integrácia ESG kritérií na rozvíjajúcich sa trhoch a budúci vývoj

Integrácia ESG kritérií má v rozvíjajúcich sa trhoch určité špecifiká. Predovšetkým je veľmi dôležité zapojiť rozvíjajúce sa trhy do riešenia globálnych tém, akými sú udržateľnosť, zmena klímy, znižovanie chudoby, alebo splnenie ďalších cieľov udržateľného rozvoja OSN, takzvaných SDG.

Pre investorov je dôležité začlenenie kritérií ESG nielen s ohľadom na finančný výnos, ale aj na udržateľnosť. Preto sme v NNIP vytvorili pre rozvíjajúce sa trhy špecifický rámec hodnotenia týchto kritérií.

V tomto roku je možné očakávať návrat k rastu, takže predpokladáme, že rozvíjajúce sa trhy porastú a pravdepodobne prekonajú aj trhy rozvinuté z hľadiska ekonomického oživenia. Očakávame, že globálna politika pomoci ekonomík bude pokračovať na fiškálnej aj na monetárnej úrovni. To znamená, že prostredie bude pre rozvíjajúce sa trhy priaznivé. Tento vývoj bude navyše podporovaný tiež priaznivým trhovým výhľadom na ceny komodít.