Trhový výhľad: scenáre pre rok 2021

 

"Návrat" do novej budúcnosti

Svet po väčšinu minulého roka zápolil s pandémiou koronavírusu. Vládne aj firemné dlhy značne vzrástli, úrokové sadzby poklesli a centrálne banky zaujali zhovievavejší postoj voči inflácii. Pretože sa podmienky v uplynulom roku nenávratne zmenili, globálna ekonomika aj finančné trhy sa v roku 2021 „vrátia“ do inej budúcnosti. Je pravdepodobné, že globálne zaznamenáme zlepšenie kľúčových makroekonomických ukazovateľov, ako sú HDP, zárobky a zamestnanosť. Akciové trhy zaznamenali slušné oživenie už v minulom roku. Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej?

 

Naše neznáme pre rok 2021

Vývoj na finančných trhoch ovplyvnia tri kľúčové neznáme - rýchlosť vakcinácie obyvateľstva, výška fiškálnych stimulov a rýchlosť ekonomického zotavenia.

Niekoľko vakcín už prešlo schválením a začali sa vyrábať vo veľkom množstve. Dôležitú úlohu pri úspešnom očkovaní populácie však bude mať logistika. Na konci roka by podľa pozitívneho scenára preočkovanosť v EÚ, Veľkej Británii, USA a Japonsku mala dosiahnuť 73 %, podľa negatívneho 43 %.

 

 

Ďalšou zásadnou neznámou pre rok 2021 je fiškálna politika. Akonáhle skončí lockdown, povedie sa debata o tom, či je potreba viac podporiť oslabené firmy a ako podporovať progresívne projekty v oblasti infraštruktúry, zelenej energie a zdravotnej starostlivosti. V minulom roku sa fiškálna politika podieľala na globálnej ekonomike 5 %, tento rok však budú fiškálne výdavky určite nižšie.

Poslednou neznámou je rýchlosť ekonomického zotavenia. Teda ako rýchlo sa zotavia odvetvia najviac postihnuté pandémiou a aký vplyv bude mať pandémie na dlhodobú nezamestnanosť.

 

Základný scenár: Tempomat

Náš základný scenár pre rok 2021 sme pomenovali Tempomat. Popisuje svet, v ktorom stabilným tempom pribúda očkovaných a dopad lockdownu v USA i Európe v prvom štvrťroku zmierňujú fiškálne balíčky a silný rast v Číne aj v ďalších častiach Ázie. Scenár počíta s tým, že príchod teplejšieho počasia a zrýchlené očkovanie umožní ukončiť lockdown v rozvinutom svete a postihnuté odvetvia, ako sú letecká doprava či cestovný ruch, začnú opäť rásť. Vládne investičné programy budú zamerané na dlhodobé témy, ale ich vplyv bude skôr čiastkový.

Trh práce však bude stagnovať a môže trvať roky, kým sa vrátime k plnej zamestnanosti. Predpokladáme, že inflácia na konci roka dosiahne 2 % v USA a okolo 1 % v Európe. Tento scenár popisuje trhové prostredie, v ktorom vlády a centrálne banky urobia dosť pre to, aby globálnej ekonomike pomohli na ceste zotavenia, a poškodené firmy sa dostanú z krátkej, ale hlbokej recesie.

 

Pozitívny scenár: Na plný plyn

Podľa tohto scenára sa globálne zotavenie dostaví rýchlejšie. K silnému rastu prispejú rôzne prekvapenia. Po prvé to budú koronavirové vládne balíčky a investície do infraštruktúry, ktoré budú mať silné fiškálne multiplikátory a pomôžu výrazne stimulovať globálnu ekonomiku.

Okrem toho sa po zrušení lockdownov firmy vrátia k rastu rýchlejšie, než sa očakáva. Recesia v minulom roku bola jedinečná tým, že bola dôsledkom zámerného zastavenie ekonomiky pre záchranu ľudských životov. Nešlo o globálnu finančnú krízu v dôsledku nevyváženej ekonomiky. Preto sa v tomto scenári ekonomika a firmy rýchlo spamätajú z recesie.

 

Krízový scenár: Voľnobeh

Podľa nášho najhoršieho scenára spôsobí pandémia ekonomike vyspelých krajín dlhodobé škody. Nádeje vkladané do očkovania sa nenaplnia. Reakcia politikov na krízu bude poznamenaná fiškálnou únavou, vládnej podpory bude málo a príde neskoro. Domácnosti aj firmy budú ešte opatrnejšie, čo sa prejaví ďalším prepúšťaním a bankrotmi. Centrálne banky sa pokúsia ekonomiku stimulovať, ale nevyriešia nedostatok dopytu. K zotaveniu tak dôjde až v budúcom roku.

Výhľad na rok 2021

Veríme, že postupujúce očkovanie, fiškálne stimuly a zotavenie ekonomík budú hlavnými hnacími silami trhu v roku 2021. Bude to ďalší volatilný rok, ale podľa nášho základného scenára budú mať akciové, dlhopisové aj komoditné trhy príležitosť k rastu.

Pandémia bude mať bezpochyby dlhodobé účinky, ako sú inflácia a riziko nesplácania pohľadávok. Investori sa preto budú musieť aj v nasledujúcich rokoch prispôsobovať, aby prekonali výzvy, ktoré budúcnosť prinesie.