Komentár k vývoju NN Fondov v novembri 2020

21.12.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)                

 • Výnosy 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov klesli na -0,51 % a výnosová krivka sa sploštila.
 • V Nemecku výnosy štátnych dlhopisov mierne vzrástli, v USA značne kolísali, najmä kvôli prezidentským voľbám.
 • Spready v eurozóne sa zúžili v reakcii na očakávaný rast podporných opatrení ECB.
 • Fond dosiahol pozitívnu výkonnosť vďaka zlepšujúcim sa makroekonomickým ukazovateľom slovenskej ekonomiky.
 • V portfóliu sme znížili zastúpenie rizikovejších titulov a presunuli sme tieto zdroje do diverzifikovanejších fondov dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)         

 • Novembrový optimizmus na trhoch podporil najmä finančný sektor, ktorý je v stredoeurópskom regióne hojne zastúpený.
 • Došlo ku strmému rastu lokálnych akciových indexov. Poľský a maďarský akciový trh rástol hlavne vďaka oživeniu v bankovom a petrochemickom sektore.
 • Rumunsko mierne zaostalo kvôli defenzívnejšemu charakteru svojho akciového trhu.
 • Fond zakončil mesiac s veľmi dobrou dvojcifernou výkonnosťou, naďalej preferujeme akcie zo sektora e-commerce, IT a zdravotníctva.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Rizikové aktíva zaznamenali jeden z najlepších mesiacov v posledných 20 rokoch, akcie a nehnuteľnosti rástli dvojciferným tempom, darilo sa aj komoditám.
 • Dlhopisové trhy vykázali zmiešané výsledky, spready sa všeobecne skôr zužovali a darilo sa hlavne rizikovejším typom dlhopisov (s vysokým výnosom).
 • Fond dosiahol kladnú výkonnosť najmä vďaka zhodnoteniu rizikovej zložky portfólia (akcie a rizikovejšie dlhopisy).
 • Výrazne sme zvýšili podiel rizikovej zložky na 46,7 % (z toho akcie 28,7 %), obnovili sme naše pozície v sektore nehnuteľností a v rope.

 

NN (L) Patrimonial Balenced European Sustainable (EUR)

 • Európske akciové trhy výrazne rástli a prekonali tradičné rastové trhy ako je USA či Ázia.
 • Dlhopisové trhy v EÚ podľa indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate zaznamenali zhodnotenie 0,27 %.
 • Naďalej sme pozitívny ohľadom rizikovejších aktív, najmä v oblasti rozvinutých trhov a hodnotových sektorov, ktoré budú ťažiť z plošného zavedenia vakcíny proti koronavírusu.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)

 • Globálny akciový index MSCI All Country World (v EUR) zhodnotil o viac ako 9 %.
 • Trhom korporátnych dlhopisov sa darilo v Európe i vo svete, spready sa zužovali.
 • V rámci sektorov sme videli rotáciu od rastových odvetví (technológie či komunikácie) k hodnotovému štýlu (financie a energetika).
 • Fond zaznamenal pozitívnu výkonnosť, hoci tentoraz kvôli svojmu taktickému nastaveniu portfólia neprekonal benchmark.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)    

 • Optimizmus ohľadom vývoja vakcíny spôsobil divokú rotáciu medzi akciovými štýlmi, a to v prospech cyklických hodnotových trhov (Európa a Japonsko), na úkor rastových trhov (USA a Ázia). 
 • Fond zaznamenal dobrú pozitívnu výkonnosť, ale tento posun štýlov spôsobil relatívne horšie zhodnotenie oproti benchmarku, najmä kvôli nižšej expozícii v bankovom sektore.
 • K výkonnosti fondu najviac prispeli konkrétne tituly z oblasti maloobchodu a obnoviteľnej energie.