iMesačník 10/2018: Zodpovedné investovanie - stratégia, ktorá sa dlhodobo vypláca a poráža trh

16.10.2018 | iMesačník

Henry Ford kedysi povedal, že žiadna firma neprežije, ak nevytvára zisk. Neprežije, však ani vtedy, keď bude vytvárať len zisk. Táto myšlienka skvele ilustruje základný princíp stratégií ESG (Environmental, Social, Governance). Spoločnosť NN Investment Partners začala implementovať kritéria zodpovedného investovania do investičného procesu už v roku 2000. Až v posledných rokoch však zodpovedné stratégie zažívajú skutočný boom a potvrdzujú, že v porovnaní s trhom dokážu v dlhodobom i krátkodobom horizonte prinášať vyššie výnosy. V súčasnosti v týchto stratégiách spravujeme viac ako 11 miliárd eur a aktívne prispievame k udržateľnej budúcnosti.

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.