Aktuality

Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobuda účinnosť 1. októbra 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočí…
16.08.2019 | iMesačník
  • Centrálne banky dnes musia oveľa intenzívnejšie než v minulosti predvídať vývoj a vďaka tomu získať kontrolu nad očakávaniami trhu. • Americká centrálna banka (Fed) znížila prvýkrát po viac než…
Globálne akciové trhy majú za sebou úspešný polrok a zdá sa, že ekonomický rast bude pokračovať i naďalej. Obavy z prudkého zvyšovania úrokových sadzieb sa ukázali ako zbytočné. Centrálne banky…
Európsky akciový trh zažil skvelý prvý polrok. Index európskych akcií MSCI Europe si pripísal takmer 17 % napriek rastúcemu obchodnému napätiu medzi USA a Čínou, politickým výzvam na domácej pô…
Odporúčanie, koľko si máme usporiť na dôchodok, je obľúbenou témou finančných príloh všetkých známych denníkov. Posledný prieskum spoločnosti NN ukazuje, že pre naplnenie finančného očakávanie priemern…
19.07.2019 | iMesačník
V prvom štvrťroku roka 2019 sa darilo všetkým investíciám, čo aspoň čiastočne vykompenzovalo poklesy z konca roka 2018. V druhom štvrťroku boli trhy ako na hojdačke. Zatiaľ čo apríl bol pre svetové akcie i dlhopisy dobrým mesiacom,…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobúda účinnosť od 1. júna 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
21.06.2019 | iMesačník
  Ekonomický rast v eurozóne pravdepodobne nebude stačiť na to, aby v blízkej budúcnosti došlo k významnejšiemu nárastu inflácie. Obchodný spor medzi USA a Čínou bude mať určite vplyv na región. …
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý je platný od 1. júna 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý je platný od 1. júna 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktorý je platný od 1. apríla 2019. Nové znenie prospektu nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) k dátumu 31. 3. 2019. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočí…
Dovol´ujeme si Vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje polročnú správu a neauditovanú účtovnú závierku SICAVu NN (L) Patrimonal k dátumu 31. 3. 2019 Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
20.05.2019 | iMesačník
Napätie medzi USA a Čínou sa zvýšilo, čo môže ohroziť krehký hospodársky rast. l Makroekonomické prostredie zostáva priaznivé vďaka uvoľnenej politike centrálnych bank i čínskym ekonomickým stimulom. l…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2019. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v…
Prospekt investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom NN (L) založenej podľa luxemburského práva špecifikuje obchodný deň ako každý všedný deň (od pondelka do piatka) okrem Nového roku (1. januára), Veľkého…
Dovoľujeme si Vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 15. mája 2019. Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie. Nižšie nájdete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) International. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu fondu NN (L) Patrimonial. O všetkých nadchádzajúcich zmenách v štatúte fondu sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete…